ธุรกิจตั้งใหม่เดือน ก.ค.63 ลดลง 12%


เพิ่มเพื่อน    


26 ส.ค. 2563 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจดทะเบียนธุรกิจในเดือนก.ค.2563 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศจำนวน 5,667 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ลดลง 1% และเทียบเดือนก.ค.2562 ลดลง 12% เนื่องจากคนยังกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ชะลอการทำธุรกิจใหม่ แต่ถือว่าทิศทางเริ่มดีขึ้นจากการระบาดในช่วงแรกๆ และมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นต่อเนื่อง โดยการตั้งธุรกิจใหม่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 16,714 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมิ.ย.2563 เพิ่มขึ้น 13% เทียบกับก.ค.2562 ลดลง 27% ธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร  

ทั้งนี้ การจัดตั้งธุรกิจใหม่อันดับ 1 และ 2 ยังคงเหมือนกับการจดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือนก่อนหน้านี้ แต่อันดับ 3 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เดือนพ.ค.2563 จากปกติจะเป็นธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร เปลี่ยนมาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่ง ที่เติบโตขึ้นจากมาตรการล็อกดาวน์ และวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปหันไปใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าและอาหารมากขึ้น ทำให้มีการจดตั้งบริษัทใหม่เพิ่มขึ้น

ส่วนธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ที่มีการจดตั้งใหม่ลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากการล็อกดาวน์ และไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา แต่คาดว่าทิศทางน่าจะดีขึ้น หลังจากที่รัฐบาลได้เร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาในต่างจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัว  

สำหรับธุรกิจเลิกกิจการ มีจำนวน 1,261 ราย เทียบกับมิ.ย.2563 ลดลง 6% และเทียบกับก.ค.2562 ลดลง 21% มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 7,668 ล้านบาท เทียบกับมิ.ย.2563 ลดลง 49% และเทียบกับก.ค.2562 ลดลง 7% โดยธุรกิจที่เลิกกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภัตตาคารและร้านอาหาร

ขณะที่ยอดรวมการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วง 7 เดือนปี 2563 (ม.ค.-ก.ค.) มีจำนวน 39,004 ราย ลดลง 13% ทุนจดทะเบียนรวม 121,285 ล้านบาท ลดลง 14% และธุรกิจเลิกกิจการ มีจำนวน 7,488 ราย ลดลง 9% ทุนจดทะเบียน 34,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% โดยคาดว่าปี 2563 ทั้งปี จะมีการจดตั้งธุรกิจใหม่ประมาณ 65,000-70,000 ราย

ล่าสุดมีธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 ก.ค.2563) มีจำนวน 768,874 ราย มูลค่าทุน 18.53 ล้านล้านบาท แยกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 187,265 ราย คิดเป็น 24.35% บริษัทจำกัด จำนวน 580,332 ราย คิดเป็น 75.48% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,277 ราย คิดเป็น 0.17% ตามลำดับ


คนร่วมชุมนุม "ม็อบสามสัส" ระยะหลังดูจะออกอาการเซ็งๆ เห็นโพสต์บ่น....ไรวะ"เย็นนัดชุมนุม-ค่ำให้กลับไปกินนมนอน"!แบบนี้ มันคงจบหรอกนะ ที่ "รุ่นเรา" น่ะมันน่าจะไปจบที่ "คุก" ซะก่อนมากกว่า!

ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'