เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนกรุงเทพฯ ฉาย 21 หนังคุณภาพจาก 13 ประเทศ กระตุ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

     วันนี้ - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย และผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ของอาเซียน ในปีนี้ รัฐบาลโดย วธ. ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 (Bangkok ASEAN Film festival 2020) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-6 ก.ย.2563 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิล์ด ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยการจัดงานดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ และแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ไทยที่จะเป็น 1 ในอาเซียน ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์

      สำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนในปีนี้จัดฉายภาพยนตร์คุณภาพ 21 เรื่อง จาก 13 ประเทศ โดยเป็นภาพยนตร์จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และภาพยนตร์จากกลุ่มเอเชียตะวันออก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็นภาพยนตร์จัดฉาย ประกอบด้วย  1. ภาพยนตร์อาเซียนฉายโชว์ (SHOWCASE : ASEAN PLUS) ภาพยนตร์จากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รวม 5 เรื่อง จัดฉายเรื่องละ 1 รอบ ประกอบด้วย (1) ภาพยนตร์เรื่อง Balloon สาธารณรัฐประชาชนจีน กำกับภาพยนตร์โดย Pema Tseden (2) ภาพยนตร์เรื่อง A Girl Missing กำกับภาพยนตร์โดย Koji Fukada จากประเทศญี่ปุ่น (3) ภาพยนตร์เรื่อง The Long Walk กำกับภาพยนตร์โดย Mattie Do จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (4) ภาพยนตร์เรื่อง Rom กำกับภาพยนตร์โดย Tran Thanh Huy จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (5) ภาพยนตร์เรื่อง The Science of Fictions กำกับภาพยนตร์โดย Yosep Anggi Noen สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

     2. การฉายภาพยนตร์ของสายการประกวดภาพยนตร์สั้นอาเซียน (ASEAN SHORT FILM COMPETITION) 15 เรื่อง พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ 3 ท่าน โดยมีรางวัล ดังนี้  1. BEST ASEAN SHORT FILM ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 2,000 USD 2. JURY PRIZE ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 1,000 USD                 3. SPECIAL MENTION ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 500 USD และภาพยนตร์อาเซียนทรงคุณค่า (ASEAN Classic) เข้าฉาย 1 เรื่อง ได้แก่ น้ำผึ้งพระจันทร์ นำแสดงโดย นายสมบัติ เมทะนี นางสาวเพชรา เชาวราษฎร์ กำกับภาพยนตร์โดย นายชรินทร์ นันทนาคร 

 

 

       นอกจากภาพยนตร์คุณภาพที่นำมาจัดฉายแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกนั้น คือ การประกวดโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ขนาดยาวอาเซียน (SEA PITCH) : SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH) คัดเลือกโครงการสร้างภาพยนตร์ขนาดยาว 8 โครงการ โดยคนทำหนังจากภูมิภาคอาเซียนที่มีไอเดียในการผลิตภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโครงการที่ผ่านการคัดเลือกผู้กำกับและโปรดิวเซอร์จะเข้าร่วมอบรมพิเศษออนไลน์ด้านการนำเสนอโปรเจกต์ (Pitching) กับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติสองครั้ง เพื่อเตรียมตัวนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะจำนวน 3 รางวัล ได้แก่  
                1. SEAPITCH Award ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 5,000 USD

                2. Runner-Up Prize ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 3,000 USD

                3. SPECIAL MENTION ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 2,000 USD

         กิจกรรมสำคัญจะมีการจัดสัมมนาด้านภาพยนตร์ในหัวข้อ ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลบุคคลเกียรติยศ (Life Time Achievement Award) ให้กับ นางสาวเพชรา เชาวราษฎร์ นักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติของประเทศไทย โดยจะมีพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ ในวันที่ 3 ก.ย. 2563 ณ โรงภาพยนตร์ MASTER CARD ชั้น 9 SF WORLD CINEMA CENTRAL WORLD และพิธีประกาศรางวัลและปิดเทศกาลในวันที่ 6 ก.ย. 2563 ณ โรงภาพยนตร์ CAT FIRST CLASS ชั้น 8 SF WORLD CINEMA CENTRAL WORLD อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์ในงานเทศกาลฯ ครั้งนี้ จะมีบทบรรยายภาษาไทย-อังกฤษ เข้าชมฟรีทุกเรื่องทุกรอบ

        ผู้สนใจจองบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้ที่ www.baff.go.th และ www.facebook.com/BangkokAseanFilmFestival ตั้งแต่วันที่ 1ก.ย.นี้ เป็นต้นไป และรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์เทศกาลฯ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ก่อนรอบฉาย 30 นาที โดยรับบัตร 1 คนต่อ 1 ที่นั่ง ตรวจสอบรอบฉาย และสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 02 2093519 www.facebook.com/BangkokAseanFilmFestival

 

 

 


สังเกตมั้ย? ผ่าน ๗ วัน จาก ๑๓-๒๐ ตุลา ม็อบ "สามนิ้ว" ในแบรนด์ "ประชาชนปลดแอก" ใต้คอนโทรลสามสัส จากมุ่งพื้นที่ไข่แดง เปลี่ยนแผนเป็นกระจายไปและเล็มไข่ขาว "ขอบนอก" เข้ามา จาก ๔ ทิศ

เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'
'คำสอนพ่อ' ในสายฝนพรำ
'พม่าป่วยเท่ากับไทยป่วย'