รมว.รง.สุชาติ เร่งประกันสังคมทำงานเชิงรุกดูแลผู้ว่างงานจากบริษัทผลิตถุงลมนิรภัย


เพิ่มเพื่อน    

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย สั่งการให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเข้าดูแล ให้ความช่วยเหลือชี้แจงสิทธิและการขอรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมจากเหตุการณ์ บริษัทสหเซเรน จำกัด สถานประกอบกิจการ ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ที่ 1 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ได้ประกาศโครงการสมัครใจลาออก เนื่องจากประสบปัญหาจาก ภาวะเศรษฐกิจ
          
          นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวพรพิไล มะลอย ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจสอบพบว่า สถานประกอบการดังกล่าว ประกอบไปด้วยสถานประกอบการโรงงาน 1  ประกอบกิจการ ผลิตถุงลมนิรภัยส่งให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ ปัจจุบันมีลูกจ้างรวม 922 คน มีลูกจ้างสมัครใจลาออก รวมจำนวน 302 คน
สถานประกอบการ โรงงาน 2 ประกอบกิจการ ผลิตเสื้อผ้ากีฬาส่งออกประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีลูกจ้างรวม 561 คน มีลูกจ้างสมัครใจลาออก รวมจำนวน 142 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประกันสังคมได้เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำ ชี้แจงต่อลูกจ้างว่าลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
          1. ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ร้อยละ 62 ของค่าจ้าง
              โรงงาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563
              โรงงาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563
          2. ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากการเลิกจ้างในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 200 วันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
         3. สิทธิประโยชน์คุ้มครองเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากถูกเลิกจ้างได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ชราภาพและเสียชีวิต
          4. สิทธิในการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 เพื่อรับสิทธิประโยชน์การคุ้มครองจากประกันสังคมต่อเนื่อง
          5. สำหรับลูกจ้างที่อายุเกิน 55 ปี จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสมทบที่ได้สะสมไว้บริษัทฯ ได้ตกลงจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายและจ่ายเงินพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง
          
          อย่างไรก็ตาม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำกำชับให้สำนักงานประกันสังคมต้องดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนและต้องเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้องของแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่ตนในฐานะหัวหน้าผู้รับใช้แรงงาน ได้กำหนดเป็นภารกิจหลักในการเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ