'บิ๊กกุ้ย'เซ็นตั้ง'สุรพงษ์'ขึ้นรองเลขาฯป.ป.ช.ดัน'อรุณ'นั่งผู้ตรวจฯ


เพิ่มเพื่อน    

30 ส.ค.63-มีรายงาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ว่า พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 ตำแหน่ง คือ รองเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. และผู้ตรวจราชการสำนักงานป.ป.ช. แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ​ โดยแต่งตั้งให้นายสุรพงษ์ อินทรถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. และ ให้ พล.ต.ต.อรุณ อมรวิริยะกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ภาค1 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักงานป.ป.ช.  มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ สำหรับนายสุรพงษ์ นั้นแต่เดิมเป็นลูกหม้อป.ป.ช. ส่วน พล.ต.ต.อรุณ เคยเป็นนายเวรคนสนิทของพล.ต.อ.วัชรพล และตามมาช่วยราชการที่ป.ป.ช. เมื่อครั้งที่พล.ต.อ.วัชรพลมาดำรงตำแหน่งประธานป.ป.ช. เมื่อปลายปี 2559 กระทั่ง ปี 2562 ได้โอนย้ายมาป.ป.ช. ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.ภาค1 ครองตำแหน่งนานปีเศษ ก็ได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเป็น ผู้ตรวจราชการสำนักงานป.ป.ช. และยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าอนาคตไกล อาจขึ้นไปถึงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.อีกด้วย


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"