'สมัชชาประชาชนภาคใต้'ปักธงทำเนียบต้านเขื่อนเหมืองตะกั่วพัทลุง ซัดหมดเวลากรมชลฯหากินเป็นระบบ


เพิ่มเพื่อน    

30 ส.ค.63- กลุ่มประชาชนในนาม เครือข่ายสมัชชาประชาชนภาคใต้ ออกแถลงการณ์  ร่วมปกป้องป่าต้นน้ำภาคใต้ ร่วมหยุด เขื่อนเหมืองตะกั่วกับชาวพัทลุง โดยระบุว่า แนวคิดการจัดการน้ำด้วยการสร้างเขื่อน กลายเป็นสิ่งล้าหลังไปแล้วในยุคปัจจุบัน ความพยายามของกรมชลประทานที่จะสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว และเขื่อนอื่นๆอีกจำนวนมากในพื้นที่ภาคใต้ จึงไม่ใช่ความต้องการทีจะแก้ไขปัญหาของประชาชนจากภัยแล้งหรือน้ำท่วมอย่างที่เคยอ้างมาแต่อดีต เพราะการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสามารถกระทำได้เองโดยชุมชน ดังที่ปรากฏรูปธรรมให้เห็นแล้วในหลายพื้นที่ ซึ่งไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณจำนวนมากจนเกินจำเป็น

การสร้างเขื่อน ไม่เพียงแค่เป็นความคิดเก่า แต่ยังเป็นต้นธารผลประโยชน์อันมหาศาลของกรมชลประทานที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกันอย่างเป็นระบบ ทั้งฝ่ายการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มทุน ผู้บุกรุกผืนป่า และกลุ่มการเมืองและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น กรณีเขื่อนเหมืองตะกั่ว เป็นภาพสะท้อนของขบวนการเหล่านี้ได้ชัดเจนที่สุด ดังเช่นการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน กับกลุ่มผู้บุกรุกผืนป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด (ทั้งเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติ) ที่มีการสร้างกลไกรับรองคนเหล่านี้กว่า 100 ราย รวมเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่กว่า 80% คือคนนอกพื้นที่

เครือข่ายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ มีการคุกคาม ข่มขู่ชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการสร้างเขื่อนหลายครั้ง ถึงขั้นยิงกราดใส่บ้านแกนนำมาแล้ว แต่ไม่สามารถเอาผิดอะไรได้ และยังกระทำเช่นนั้นมาจนถึงปัจจุบัน กรมชลประทานได้อาศัยช่องทางของสำนักงานกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. เพื่อให้โครงการนี้ได้รับสิทธิพิเศษบางอย่าง อย่างเช่นไม่ต้องศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนก่อสร้างโครงการ และชื่อนี้ทำให้ประชาชนไม่กล้าออกมาแสดงความเห็นขัดแย้ง

ดังนั้นการที่พี่น้องชาวเหมืองตะกั่ว จังหวัดพัทลุงออกมาทักท้วงโครงการดังกล่าว ถือเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งที่จะคัดง้างกับอำนาจทั้งในและนอกระบบของฝ่ายที่ต้องการสร้างเขื่อน เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องและปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผืนป่าต้นน้ำของชุมชนท้องถิ่น ไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไป

ในนามเครือข่ายสมัชชาประชาชนภาคใต้ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วทุกจังหวัดภาคใต้ เราเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแสดงออก เพื่อการปกป้องป่าต้นน้ำแหล่งสำคัญของเทือกเขาบรรทัด และของภาคใต้ในครั้งนี้ พร้อมกันนี้เราขอประกาศสนับสนุนข้อเรียกร้องที่ต้องการให้รัฐบาล “ยุติโครงการเขื่อนเหมือนตะกั่ว” ดังเหตุผลที่ชาวจังหวัดพัทลุงได้ยื่นเสนอไปแล้ว และหากข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวพัทลุงไม่บรรลุผลดังกล่าว พวกเราจะประสานให้เครือข่าย ภาคีของเครือข่ายสมัชชาประชาชนภาคใต้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเพื่อสมทบกับพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลต่อไป พร้อมกันนี้เราขอประกาศเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ทนไม่ได้กับความไม่ชอบธรรมดังกล่าว โปรดออกมาแสดงออกร่วมกับพวกเราในครั้งนี้พร้อมกัน.
 


ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ นะ ใส่หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ย....มันเรื่องของผู้ใหญ่เฮงซวยปั่นหัวเด็กต่างหาก มีคนบอกว่าอย่าไปห้ามเลย เพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'