ดอนเมืองย้ายจุดจอดรถเมล์ A1-A4 แก้ปัญหาแออัดย้ำรถไม่ติด


เพิ่มเพื่อน    

1 ก.ย.63-ร้อยโทสัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)เปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองย้ายจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ A1-A4 ไปใช้จุดจอดรถใหม่เพื่อให้ผู้โดยสารรอขึ้นรถที่ประตู 8 และอาคาร Service Hall จากเดิมที่มีจุดรอรถโดยสารบริเวณประตู 14 ขณะนี้ ทอท.ได้จัดทำป้ายบอกทางตั้งแต่จุดรับสัมภาระและติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคาเรพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงจุดรอรถโดยสารใหม่ ทั้งยังจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณประตู 8 อีกด้วย เพื่อคอยช่วยเหลือผู้โดยสารและแจ้งผู้เดินทางเมื่อรถโดยสารมาถึงยังชานชาลา

 

ทั้งนี้ส่วนด้านเหตุผลในการย้ายจุดจอดรถโดยสารครั้งนี้คือการแก้ปัญหาจราจรภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีข้อจำกัดทางกายภาพ คือ ถนนคับแคบและมีจุดคอขวดบริเวณจุดรอรถโดยสารเดิม (ประตู 14) ส่งผลให้รถโดยสารเคลื่อนตัวได้ช้าประกอบกับเคลื่อนตัวได้ไม่สะดวก เนื่องจากมีช่องจราจรเพียง 2 ช่องทาง ต้องแย่งกับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่อีกจำนวนมาก ปัจจุบันสัดส่วนยานพาหนะภายในท่าอากาศยานดอนเมืองได้แก่ รถแท็กซี่ 50% รถโดยสาร 30% และรถส่วนบุคคล 20%

อย่างไรก็ตามดังนั้นข้อดีของจุดจอดรถแห่งใหม่คือมีจุดพักคอยขนาดใหญ่ให้ผู้โดยสารบริเวณประตู 8 นักท่องเที่ยวสามารถนั่งข้างในอาคารเพื่อรอรถโดยสาร พร้อมมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและแจ้งรายละเอียดรถที่จะเข้าสู่ชานชาลา ขณะที่จุดจอดพักคอยริมถนนกว้างขวาง รองรับสัมภาระขนาดใหญ่ได้จำนวนมาก ไม่ต้องไปยืนเบียดกันข้างนอกเหมือนจุดจอดรถโดยสารเดิม ส่งผลให้ระยะเวลาการรอรถโดยสารลดลง 5-10 นาที/เที่ยว ไปพร้อมกับแก้ปัญหาการจราจรแออัดภายในท่าอากาศยาน อีกด้วย ขณะที่ Feedback จากผู้โดยสารที่ใช้บริการจุดจอดรถใหมโดยส่วนใหญ่ระบุว่า พอใจกับจุดใหม่ สามารถเดินได้สะดวกสบายไม่ยุ่งยาก แม้ว่าจะเดินไกลจากจุดจอดรถเดิมก็ตาม (จุดจอดใหม่เดินไกลกว่าจุดจอดรถเดิมประมาณ 100 เมตร)

นอกจากนี้อยากประชาสัมพันธ์เรื่อง อาคาร Service Hall แห่งใหม่ ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ทันที โดยใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 เดือน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบกลุ่มใหญ่หรือกรุ๊ปทัวร์ เช่นเดียวกับจุดอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ซึ่งเป็นจุดขึ้นรถโดยสารสาธารณะและจุดจอดเช่า รวมถึงรถโดยสารกรุ๊ปทัวร์เป็นต้น ส่วนด้านทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าหรือ Sky Walk ดำเนินการเสร็จแล้วเช่นกัน เป็นทางเชื่อมต่ออาคารผู้โดยสารกับสถานีดอนเมือง ใช้วิธีออกแบบ Universal Design ทางเดินกว้าง 10 เมตร มีทางลาด-จุดพัก สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุอีกด้วย


มาคุยเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" กันหน่อย ที่จะตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่" ทั้งฉบับนั่นน่ะ จะสำเร็จหรือฝันสลาย

'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'