'3 อดีตบิ๊ก คพ.' อ่วม! ศาลปกครองสั่งชดใช้ค่าเสียหายคดีคลองด่านกว่าหมื่นล้าน


เพิ่มเพื่อน    

5 ก.ย.63 - สำนักข่าวอิศรารายงานว่า จากศาลปกครองแจ้งว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 1637/2557, 1802,2557 และ 1804/2557 กรณีอดีตข้าราชการกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นผู้ฟ้องคดีต่อกรมควบคุมมลพิษ กับพวกรวม 3 เป็นผู้ถูกฟ้องคดี อย่างไรก็ดีศาลปกครองกลางพิพากษาให้อดีตข้าราชการทั้ง 3 ราย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมวงเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากอดีตข้าราชการทั้ง 3 ราย มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ

โดยศาลพิพากษาให้ 1.นายปกิต กิระวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ชดใช้เงินเป็นเงินบาท 3,388,309,951.60 บาท และเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา จำนวน 36,403,166.15 เหรียญ (คิดเป็นเงินบาทประมาณ 1,144,515,543.76 บาท) รวมวงเงินประมาณ 4,500 ล้านบาท

2.นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ต้องชดใช้เป็นเงินบาท จำนวน 1,868,254,975.80 บาท และเป็นเงินเหรียญสหรัฐ จำนวน 36,403,166.15 เหรียญ (คิดเป็นเงินบาทประมาณ 1,144,515,543.76 บาท) รวมวงเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท

3.นางยุวรี อินนา อดีตผู้อำนวยการกองจัดการน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ต้องชดใช้เป็นเงินบาท จำนวน 1,868,254,975.80 บาท และเป็นเงินเหรียญสหรัฐ จำนวน 36,403,166.15 เหรียญ (คิดเป็นเงินบาทประมาณ 1,144,515,543.76 บาท) รวมวงเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท

รวมทั้ง 3 รายต้องชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนประมาณ 10,500,000,000 บาท

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ศาลได้ยกคำร้องในส่วนของจำนวนเงินที่ศาลปกครองกลางเคยมีคำพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษต้องจ่ายค่าจ้างงวดงานที่ 55 – 58 จำนวน 111,250,327 บาท ให้กับบริษัท วิจิตรภัณฑ์ จำกัด กับพวก เพราะศาลเห็นว่า เกิดขึ้นภายหลังจากที่กรมควบคุมมลพิษ ออกคำสั่งเรียกให้ทั้ง 3 รายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงไม่สามารถนำมาเรียกจากคู่กรณีทั้ง 3 รายได้

อย่างไรก็ดีคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด คู่กรณีทั้ง 3 ราย ยังสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษา


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ