'อนุทิน'ควง'ศักดิ์สยาม'ตรวจเส้นทางเชื่อมเกาะลันตา


เพิ่มเพื่อน    

 

6 ก.ย.63 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี​และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม​ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตา​น้อย และโครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านศาลาด่าน-บ้านสังกะอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยมี พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร​ ผู้​ว่าราชการ จ.กระบี่ จนท. หน่วยงานที่เกี่ยว​ อสม.และ ปชช.ให้การต้อนรับ กว่า 1, 000 คน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน​ของประชาชนในพื้นที่ ในการเดินทางที่ใช้เวลานาน และมีข้อจำกัดการเดินทางเข้า-ออก หากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วยหนักอาจมีโอกาสเสียชีวิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกเวลาทำการ ซึ่งต้องเหมา แพขนานยนต์ในราคาสูง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เกาะลันตาเป็นเกาะที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ประกอบกับการเดินทางไปยังเกาะลันตา ต้องใช้แพขนานยนต์ ข้ามฟาก ส่งผลให้มีความล่าช้่าในการเดินทาง ซึ่งบางครั้งต้องใช้ระยะเวลานาน 1-2 ชั่วโมง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้สามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งสริมศรษฐกิจ และรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ในอนาคต จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1.โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งจะศึกษาในด้านการออกแบบด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยทำการศึกษาแนวเส้นทาง​ที่เหมาะสม จำนวน 3 แนวทาง ซึ่งได้ผลสรุปการคัดเลือกแนวเส้นทาง คือ แนวทางเลือกที่ 3 เนื่องจากมีความหมาะสมมากที่สุด ทั้งด้านวิศวกรรม การลงทุนและสิ่งแวดล้อม โดยมีความยาวสะพานทั้งสิ้น 1,920 เมตร ซึ่งการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนครั้งที่ 1เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการดังกล่าวซึ่งเมื่อทำการศึกษาความหมาะสมและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ จะเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยกรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป

2.โครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านศาลาด่าน - บ้านสังกาอู้ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีจุดเริ่มต้นสายทางบนเกาะลันตาใหญ่ บริเวณสามแยกที่เชื่อมต่อกับสะพานสิริลันตา(กม.ที่ 0+000) และไปสิ้นสุดสายทาง ที่โรงเรียนบ้านสังกาอู้ (กม.ที่ 20+498) พร้อมทางเชื่อม(บริเวณ กม.ที่ 10+668) ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 21.698 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0 - 2 เมตร

พร้อมจุดจอดรถบริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 แห่ง งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานเครื่องหมายจราจรและงานอำนวยความปลอดภัย ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 51 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 450 ล้านบาท

หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จดาดว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์ในการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค สนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว บรรเทาปริมาณการจราจรของถนนทางหลวงและแก้ไขปัญหาการจราจรที่ล่้าช้าบริเวณทางเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อย รวมทั้งยังยกระดับมาตรฐานการอำนวยความปลอดภัยของประชาชนให้มีความปลอดภัยในระดับสากล ภายใต้สโแกน"ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ "

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี​และ รมต.สธ. กล่าวยืนยันว่า สะพานข้ามเกาะลันตา​แห่งที่ 2 จะต้องเกิดอย่างแน่นอน เพื่อรองรับความเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจ​และการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก