จับตา'ก.ตร.'ถกโผ'นายพลสีกากี'ล็อตสอง8 ก.ย.นี้


เพิ่มเพื่อน    

6 ก.ย.63-มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) เตรียมนัดประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 8/2563ท ในวันที่ 8 ก.ย.2563 ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.)-ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2563 (ล็อต2) 

มีรายงานว่า การประชุมแต่งตั้ง รองผบ.ตร.-ผบก. วาระประจำปี 2563 ล็อต 2 แทนตำรวจว่าง หลังจากเมื่อวันที่ 30 ส.ค.2563 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง เนื้อหาระบุ ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคไสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง รองผบ.ตร. สำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.2563 เนื่องจากถูกกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน และขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 104 วรรคสอง แพ่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบข้อ 8 วรรคสอง ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ.2548 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.2563

มีรางานว่า ในการประชุม ก.ตร.ครั้งนี้ จะมีการเสนอบัญชีแต่งตั้งแทนตำแหน่งว่าง โดยคาดว่าจะมีการเสนอชื่อ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นรต.38 ขึ้นเป็น รองผบ.ตร. แทนตำแหน่งของพล.ต.อ.วิระชัย ส่วนตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ยังเบียดกันระหว่าง พล.ต.ท.สุรพล อยู่นุช ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. และพล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์  ผบช.ภ.7  และขยับพล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จตร.(สบ 8) สายตรงพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้เป็น ผบช.ภ.7 เป็นต้น


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก