'พีระพันธุ์' สุดทนลากไส้ 'ปิยบุตร' กลางสภา ลักไก่อ้างมติกมธ.เสียงข้างน้อยแตะรธน.หมวด 1-2


เพิ่มเพื่อน    

10 ก.ย.63 -  ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฏร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่ 2 เป็นประธานการประชุม พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560 ซึ่งมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานกมธ.

โดยเมื่อเวลา 13.15 น. นายปิยบุตร แสงกนกกุล กมธ.วิสามัญฯ กล่าวว่า ตามที่รายงานของกมธ.เกี่ยวกับการแก้ไขหมวด 1 หมวด 2 ระบุไว้ว่าไม่มีประเด็นต้องแก้ไข แต่ตนมีความเห็นที่แตกต่างไปจากกมธ. อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญ คือ ห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ และห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง หมายความว่า แก้ได้ทุกหมวดทุกมาตรา แต่ห้ามแก้จนไทยเป็นสหพันธรัฐ ห้ามแก้ประธานาธิบดีเป็นประมุข ห้ามแก้จนไทยเป็นเผด็จการ นี่คือข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญ มาตรา 255  หรือหมายความว่าแก้ได้ทุกมาตรา แต่ห้ามแก้รูปของรัฐและระบอบการปกครอง

จากนั้นเวลา 13.25 น. นายพีระพันธุ์ ในฐานะประธานกมธ. ชี้แจงกลับว่า คณะกมธ.เห็นว่าหมวด 1 หมวด 2 แก้ไขได้  แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าจะแก้ไขหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาในชั้นกมธ. ยืนยันไม่มีใครพูดถึงสองหมวดดังกล่าวเลยแม้แต่คนเดียว ดังนั้น ทางคณะกมธ.จึงเห็นว่าไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องแก้ไข  ไม่ใช่ว่าแก้ไขไม่ได้ แต่เห็นว่าไม่มีประเด็นต้องแก้ไข เช่นนั้นจึงไม่มีผลการศึกษา 

"ส่วนที่นายปิยบุตรระบุว่าเป็นกรรมาธิการเสียงข้างนน้อยนั้น ไม่ถูกต้อง เพราะการจะเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยต้องคุยกันในที่ประชุมและมีการลงมติ แต่ที่ผ่านมาไม่มีการคุยเรื่องนี้เลย" นายพีระพันธุ์ ระบุ.
 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก