'เทพไท'ขอบคุณเพื่อไทยยื่นร่างแก้ไขรธน.เพิ่มอีก 4 ฉบับ เป็นปลื้มจุดยืนต้านเผด็จการไม่สูญเปล่า


เพิ่มเพื่อน    

11 ก.ย.63-  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และที่ประชุมได้มีมติส่งผลการศึกษาทั้งฉบับ เสนอต่อรัฐบาลนั้นว่า เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับ และแนวปฎิบัติของสภาผู้แทนราษฎร แต่ในข้อเท็จจริง ผลการศึกษาเรื่องปัญหาการใช้รัฐธรรมนูญนั้น รัฐบาลไม่ได้เป็นผู้เสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด แต่สามารถนำข้อมูลผลการศึกษาส่งต่อให้กับสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)ในโอกาสต่อไปได้

วันนี้ต้องขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ได้ยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มอีก4ฉบับ และ1ใน4ฉบับนั้น ก็คือญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ซึ่งสอดคล้องกับญัตติของพรรคก้าวไกล ร่วมกับ ส.ส.อีก13พรรค ที่ได้มีการถอนชื่อจนทำให้ญัตติดังกล่าวถูกตีตกไปแล้ว สำหรับตนก็ได้ยืนยันตลอดเวลาว่าจะไม่ถอนชื่อออกจากญัตติดังกล่าวอย่างแน่นอน และการลงชื่อในญัตติร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ของตนในครั้งนี้ไม่ได้สูญเปล่า อย่างน้อยที่สุดก็ได้แสดงจุดยืนในการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของเผด็จการ ผ่านมาตรา 272 และสามารถทำให้พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนใจ มีมติยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มอีกจำนวน4ฉบับ

ส่วนตัวขอประกาศจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ว่า จะใช้สิทธิ์โหวตสนับสนุนญัตติของพรรคร่วมรัฐบาล และของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ดังนี้คือ
1.โหวตสนับสนุนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)
2.โหวตสนับสนุนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272
3.โหวตสนับสนุนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 88, 83 , 85 , 90 , 91 และ 94 ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเลือกตั้งที่ใช้บัตร2ใบ

ถ้าหากญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับนี้ ได้ผ่านมติของที่ประชุมรัฐสภาด้วยการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า84คนแล้ว เชื่อว่าสามารถปลดล็อคการเมืองของประเทศได้ระดับหนึ่ง เพราะหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และแก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตร2ใบได้ จะเป็นหลักประกันว่า ระหว่างที่ สสร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองต้องยุบสภา ก็จะทำให้การเลือกตั้งมีความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก