'จุรินทร์' เสนอวิป 3 ฝ่ายหาจุดร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ


เพิ่มเพื่อน    

12 ก.ย.63 - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงสถานการณ์ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ว่า ทุกฝ่ายในสังคมเห็นไปในทางเดียวกันว่าควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแต่ยังมีทั้งจุดเหมือนและจุดต่างกันในเรื่องเนื้อหา และรูปแบบ   ซึ่ง การแก้รัฐธรรมนูญ จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงนั้นอย่างน้อย 3 ฝ่ายต้องเห็นพ้องต้องกัน คือ ส.ส.รัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า 20% และวุฒิสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ก่อนนำไปสู่การทำประชามติ ถามประชาชน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นพ้องด้วย การแก้รัฐธรรมนูญก็จะไม่สามารถทำได้จริง ทำได้แค่ยื่นญัตติ ฉะนั้นเพื่อให้การแก้ รัฐธรรมนูญครั้งนี้เกิดผลสัมฤทธิ์จริง จึงขอเสนอให้วิปทั้ง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา  ได้ประชุมหารือ เพื่อหาข้อสรุปร่วมว่ามีประเด็นใดบ้างที่จะนำไปสู่การแก้ไขได้สำเร็จ แล้วร่วมมือร่วมใจกันบนแนวทางสันติ เพื่อให้เรามีนัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นกว่าฉบับปัจจุบันได้

"สำหรับประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่การกำหนดเป็นเงื่อนไขก่อนการเข้าร่วมรัฐบาล และได้ร่วมเสนอร่างแก้ไขในนามพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้ว โดยให้มีการเลือก สสร.ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยไม่แตะหมวด1 หมวด 2 และเพื่อให้การแก้ รธน. ครั้งนี้สำเร็จได้จริง  การหารือร่วมกันระหว่างวิปทั้ง 3 ฝ่าย ที่เป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตัวจริง ในรัฐสภาจึงเป็นเรื่องจำเป็น โดยผมได้มอบหมายให้วิปของพรรคประชาธิปัตย์เร่งไปหารือเรื่องนี้กับวิปรัฐบาลแล้ว" นายจุรินทร์ กล่าว


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก