'กลุ่มประชาชนคนไทย' บุกสถานทูตสหรัฐจี้ยืนยันเจตนารมณ์ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศไทย


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ย.63 - ช่วงเช้า บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายพิชิต ไชยมงคล นายธวัชชัย จรูญชาติ ตัวแทนกลุ่มประชาชนคนไทย(ปค.) ได้ยื่นหนังสือถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริก และเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 

โดยหนังสือถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์  ระบุว่า ตามที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์สาธารณะต่อหน้าสื่อมวลชนยืนยันไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทยขอขอบคุณในความปรารถนาดีต่อประเทศไทย ที่ประกาศยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย 

เพื่อให้การดำเนินการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทยมีความปรารถนาขอยืนยันจากท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำแถลง อันจะมีผลทำให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ด้วยสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนกับประชาชนประเทศกับประเทศอันดีอย่างยาวนาน กลุ่มประชาชนคนไทยมีความเชื่อมั่นว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้ติดตามการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจําประเทศไทยให้เป็นตามที่ได้แถลงการณ์ไว้ทุกประการ

ขณะที่หนังสือถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  ระบุว่าตามที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์สาธารณะต่อหน้าสื่อมวลชนยืนยันไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ดังปรากฏเป็นข่าวทราบกันโดยทั่วไปนั้น

ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทย(ปท.) ขอแสดงความขอบคุณมายังท่านที่ปฏิบัติตามมารยาททางการทูตอย่างสุภาพชน เพื่อปฏิบัติต่อมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีอย่างยาวนาน เพื่อยืนยันเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำแถลงการณ์ของท่าน ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทย จึงขอท่านได้โปรดนำส่งหนังสือของข้าพเจ้าที่ยื่นต่อท่านมาพร้อมหนังสือฉบับนี้นำ ส่งต่อไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ว่าจะยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำแถลงการณ์ทุกประการเพื่อให้การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาเป็นไปอย่างสงบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.


ตอนนี้...... ต่างชาติแก๊ง "จักรวรรดินิยมอำนาจตะวันตก" โผล่หางบ่อยขึ้น หมายถึงอะไร? ก็หมายถึง "ม็อบ ๓ นิ้ว" กำลังถึงทางตัน ยิ่งถูกฝ่ายบ้านเมืองใช้แผน "น้ำร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย"

ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'