'กลุ่มประชาชนคนไทย' บุกสถานทูตสหรัฐจี้ยืนยันเจตนารมณ์ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศไทย


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ย.63 - ช่วงเช้า บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายพิชิต ไชยมงคล นายธวัชชัย จรูญชาติ ตัวแทนกลุ่มประชาชนคนไทย(ปค.) ได้ยื่นหนังสือถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริก และเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 

โดยหนังสือถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์  ระบุว่า ตามที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์สาธารณะต่อหน้าสื่อมวลชนยืนยันไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทยขอขอบคุณในความปรารถนาดีต่อประเทศไทย ที่ประกาศยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย 

เพื่อให้การดำเนินการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทยมีความปรารถนาขอยืนยันจากท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำแถลง อันจะมีผลทำให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ด้วยสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนกับประชาชนประเทศกับประเทศอันดีอย่างยาวนาน กลุ่มประชาชนคนไทยมีความเชื่อมั่นว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้ติดตามการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจําประเทศไทยให้เป็นตามที่ได้แถลงการณ์ไว้ทุกประการ

ขณะที่หนังสือถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  ระบุว่าตามที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์สาธารณะต่อหน้าสื่อมวลชนยืนยันไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ดังปรากฏเป็นข่าวทราบกันโดยทั่วไปนั้น

ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทย(ปท.) ขอแสดงความขอบคุณมายังท่านที่ปฏิบัติตามมารยาททางการทูตอย่างสุภาพชน เพื่อปฏิบัติต่อมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีอย่างยาวนาน เพื่อยืนยันเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำแถลงการณ์ของท่าน ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทย จึงขอท่านได้โปรดนำส่งหนังสือของข้าพเจ้าที่ยื่นต่อท่านมาพร้อมหนังสือฉบับนี้นำ ส่งต่อไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ว่าจะยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำแถลงการณ์ทุกประการเพื่อให้การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาเป็นไปอย่างสงบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'