โควิดคลี่คลายยอดไฟลท์บินเดือน ส.ค.เพิ่มขึ้น 9.8%


เพิ่มเพื่อน    


16 ก.ย.63-รายงานข่าวจากวิทยุการบินแห่งประเทศไทย(จำกัด)ได้สรุปปริมาณเที่ยวบินเดือนสิงหาคม 2563 มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 30,360 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 2,721 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 9.8 % สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย คนไทยเริ่มกลับมาท่องเที่ยวภายในประเทศกันมากขึ้น เห็นได้จากตัวเลขปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยุการบินฯ ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ แบ่งเป็นเที่ยวบินต่างๆ ดังนี้ เที่ยวบินระหว่างประเทศ 4,036 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศ 16,045 เที่ยวบิน เที่ยวบินผ่านน่านฟ้า 2,381 เที่ยวบิน และเที่ยวบินสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหารและราชการ 7,898 เที่ยวบิน

ทั้งนี้วิทยุการบินฯให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมทั้งสิ้น 30,360 เที่ยวบิน ในขณะที่เดือนสิงหาคม 2562 ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 88,701 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 58,341 เที่ยวบิน หรือลดลง 66 % และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กรกฎาคม 2563 มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 2,721 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 9.8 %