นวัตกรรมปิดช่องโหว่


เพิ่มเพื่อน    

 

        ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารได้ถูกเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบไปเป็นอย่างมาก เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของคนทั่วไป รวมถึงรูปแบบการผลิตเองก็ปรับเปลี่ยนไป และหนึ่งในเรื่องที่มีการพัฒนาก้าวล้ำไปควบคู่กับอุตสาหกรรมอาหาร ก็คืออุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ที่เทคโนโลยีก็ได้เข้าไปพัฒนาเรื่องนี้จนปัจจุบันการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเช่นกัน

                ด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไป จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และปัจจัยเร่งอื่นๆ ผู้บริโภคทั่วโลกมีแนวโน้มซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น กำลังการซื้อเติบโตอย่างกล่าวกระโดด ซึ่งครอบคลุมไปทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มอาหารด้วย ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ กลายเป็นเมกะเทรนด์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก เป็นปัจจัยกระตุ้น การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยในกลุ่มอาหาร การที่เดลิเวอรีเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตประจำวันเร็วยิ่งขึ้น บรรจุภัณฑ์อาหารจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน

                จากเดิมที่ทำหน้าที่เป็นเพียงภาชนะบรรจุและห่อหุ้มอาหารไม่ให้ปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากภายนอก แต่ปัจจุบันกรอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยุคนิวนอร์มอล ถูกขยายออกไปให้กว้างยิ่งกว่าเดิม เนื่องจากผู้ประกอบการต่างแข่งขันกันคิดค้นพัฒนาและนำนวัตกรรมมาใช้ในบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์นั้นอยู่เสมอ และนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิ่มสมบัติพิเศษ และลูกเล่นต่างๆ

                ด้าน นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารมาใช้ในการผลิต ได้มองเทรนด์ของผู้บริโภคปัจจุบันว่า ตอนนี้หลายคนให้ความสำคัญ ใส่ใจและเน้นเรื่องความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ก็ต้องออกมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดมากขึ้นเช่นกัน

                โดย เอกา โกลบอลเอง ล่าสุด หันมาพัฒนานวัตกรรมบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศ หรือ MAP ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีการถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสด หรืออาหารที่แปรรูปขั้นต่ำ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตอาหาร เพื่อชะลอการเน่าเสีย ด้วยการลดปริมาณออกซิเจนลง และเติมคาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน เข้าไปแทนที่อากาศ

                เพื่อทำให้สามารถควบคุมและคงสภาวะแวดล้อมภายในห่อ อาหารคงความสดและคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้ตลอดเส้นทางการขนส่งและมีอายุอยู่บนชั้นวางได้นานที่สุด นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น และยังสามารถลดต้นทุน รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดออกสู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

                โดยนวัตกรรมบรรจุแบบ MAP เป็นทางเลือกที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยยุคนิวนอร์มอล ที่มีการแข่งขันสูง ช่วยปิดช่องโหว่ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขายสินค้าไม่ทัน สินค้าเน่าเสียต้องทิ้ง สินค้าอายุจัดเก็บสั้น ทำให้กระจายสินค้าได้เฉพาะพื้นที่ใกล้เคียง โดยนวัตกรรมดังกล่าวเหมาะสำหรับกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน เบเกอรี่ เค้ก คุกกี้ ขนมหวาน ผลไม้แห้ง อาหารแปรรูปและปรุงสำเร็จ ฯลฯ

                ในยุคที่ทุกคนมีการปรับตัว การแข่งขันทางการค้าสูงขึ้นเพื่อทำให้ตัวเองอยู่รอด ผนวกกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น การนำนวัตกรรมแบบใหม่มาใช้เพื่อตอบโจทย์การค้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำ ขณะที่การยืดอายุอาหารทำได้ดีและนานขึ้น ก็จะเป็นอีกเครื่องมือที่เข้ามาช่วยลดปัญหาขยะจากอาหารลงได้ด้วย นอกจากจะผลักดันวงการอุตสาหกรรมอาหารให้ก้าวกระโดดไปอีกขึ้น.

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า