เร่งวิป3ฝ่ายคุยรื้อรธน. ชูสภาแก้วิกฤติการเมือง


เพิ่มเพื่อน    

 

“วิษณุ” เผยสัปดาห์หน้าชัดเจนตั้ง "ส.ส.ร." แก้ รธน.หรือไม่ "ไพบูลย์" ยื่นสภามีมติส่งศาล รธน.วินิจฉัย 4 ญัตติฝ่ายค้านลงชื่อซ้ำ "ชวน" ดับฝันบอกไม่ซ้ำซ้อน "จุรินทร์-พท." หนุนวิป 3 ฝ่ายเร่งคุยแก้ไข รธน. หวังช่วยคลี่คลายสถานการณ์ชุมนุม เชื่อเวทีรัฐสภาแก้ปัญหาได้

    เมื่อวันที่ 16 ก.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า สัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนว่าจะต้องตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาเพื่อดำเนินการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ และหากจะต้องตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมา ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพราะเป็นเรื่องจำเป็น
    ขณะที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยนายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค พปชร. แถลงข่าวเสนอญัตติด่วนให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 210 (2) ของรัฐธรรมนูญ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) หลังได้ตรวจสอบพบกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2563 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 4 ฉบับ ยื่นต่อประธานรัฐสภา เพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภานั้น ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 4 ฉบับมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การลงลายมือชื่อของ ส.ส.ผู้เสนอความเห็นลงลายมือชื่อได้คำร้องเดียวเท่านั้น จะมีลายมือชื่อเป็นผู้เสนอความเห็นซํ้ากันในคำร้องอื่นไม่ได้ ซึ่งเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อรักษาหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ
    ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนายไพบูลย์คัดค้าน 4 ญัตติของฝ่ายค้านและเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่เห็นว่าเป็นคนละเรื่อง ซึ่งการเสนอชื่อไม่ได้ซ้ำกัน
    "ที่พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) แถลงคัดค้านทุกญัตติที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ได้รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 วรรค 2 เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว แต่กระบวนการเสนอแก้ไขต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย" ประธานสภาฯ กล่าว
    นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ กล่าวถึงกรณีพรรค รปช.แถลงคัดค้านทุกญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่มีการรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 วรรค 2 ว่าในส่วนข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563 ซึ่งเขียนไว้ในหมวดที่ 6 ที่เกี่ยวกับการเสนอพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ซึ่งไม่มีข้อไหนกำหนดว่าต้องมีการรับฟังความคิดเห็น ดังนั้นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนดังกล่าว
    วันเดียวกัน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงจุดยืนพรรค ปชป.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคมีมติให้ลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลในมาตรา 256 และจัดตั้ง ส.ส.ร.โดยไม่แตะหมวด 1 และ 2 ซึ่งจากสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน เวทีรัฐสภาจะเป็นเวทีที่มีความสำคัญ ซึ่งพรรค ปชป.มีความชัดเจนว่าต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์ให้เกิดผลขึ้นจริง ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ จะช่วยให้ประชาชนจำนวนมากเห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐสภา
    "ผมจึงได้เสนอให้มีการหารือของวิป 3 ฝ่าย ทั้งวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา เพราะหากวุฒิสภาและฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย ก็ไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้ ซึ่งขณะนี้มีสัญญาณที่ดี เพราะได้รับเสียงตอบรับจากรัฐบาลแล้ว จะช่วยประสานงานกับวิปฝ่ายค้านและวุฒิสภาต่อไป ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยและราบรื่น" นายจุรินทร์กล่าว
    ถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 23-24 ก.ย. แต่การชุมนุมใหญ่จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 ก.ย. จะทันต่อสถานการณ์หรือไม่ หัวหน้าพรรค ปชป.กล่าวว่า วิป 3 ฝ่ายควรรีบหารือกันโดยเร็วที่สุด ถึงจุดร่วม จุดต่าง จุดเหมือน และแสวงหาทางออกร่วมกัน บนพื้นฐานแก้รัฐธรรมนูญได้จริงๆ คิดว่ารัฐสภาจะเป็นทางออกทางหนึ่งสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน
    ส่วนนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ที่ประชุม ส.ส.พรรค พท.มีมติมอบหมายให้นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน พร้อมคณะ ไปประสานงานพูดคุยกับวิปพรรคร่วมรัฐบาล และวิป ส.ว. เพื่อพูดคุยกันทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ต่อสถานการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกญัตติ ที่เผชิญกับความยากลำบากเข้าไปทุกขณะ เพื่อแสวงหาทางออกจากวิกฤติความขัดแย้งของประเทศ อันเกิดจากวิกฤติรัฐธรรมนูญร่วมกัน เพื่อแสดงให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชน กลุ่มผู้ชุมนุมได้เห็นถึงความพยายามของฝ่ายการเมืองในระบบรัฐสภาที่กำลังพยายามแสวงหาทางออกร่วมกัน
    "การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง ซึ่งพรรคได้ประสานงานเพื่อพูดคุยกับวิป 3 ฝ่ายมาก่อนหน้านี้ แต่ช่วงระยะเวลาที่กระชั้นเข้ามา ทุกฝ่ายต้องเร่งแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหา เร่งถอนฟืนออกจากกองไฟ โดยการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เร็วที่สุด” โฆษกพรรค พท.กล่าว
    ที่รัฐสภา กลุ่มไอลอว์ พร้อมเครือข่ายภาคประชาชน นำโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์, นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ตัวแทนกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า และนายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี แกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอก ร่วมกันยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อเตรียมที่จะนำรายชื่อประชาชนประมาณ 70,000 รายชื่อ ที่เข้าชื่อร่วมกันเพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาในวันที่ 22 ก.ย.นี้

 


เมื่อคืนเป็นไงครับ? ได้ดูกันเปล่า......... ประชุมรัฐสภาในนัด "แก้รัฐธรรมนูญ" เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั่นน่ะ

'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!