ก.ต.แต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา 281 ตำแหน่ง 'พงษ์เดช' เลขาฯ ศาลยุติธรรมคนใหม่


เพิ่มเพื่อน    

พงษ์เดช วานิชกิตติกูล

17 ก.ย.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม อาคารศาลฎีกา สนามหลวง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ครั้งที่ 14/2563 โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการบัญชี 3 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
      
ข้าราชการตุลาการชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่ง 20 ตำแหน่ง ที่น่าสนใจ คือ นายสุรินทร์ ชลพัฒนา เลขาธิการประธานศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 ครอบคลุมพื้นที่หลายอีสานตอนบนหลายจังหวัดโดยมีสำนักงานอยู่ที่ จ.ขอนแก่น
      
บัญชี 4 ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่ง 167 ตำแหน่ง ที่น่าสนใจ คือ นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ รองเลขาธิการ ประธานศาลฎีกา เป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา โดยก่อนหน้านี้นายชนาธิปเคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา (หน.อาญา) เป็นองค์คณะพิจารณาคดีสำคัญเช่นคดี 24 แกนนำ นปช.ก่อการร้าย และคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หลายคดี
      
นอกจากนี้มี นายคมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ เลขานุการศาลฎีกา เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และนายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองเลขานุการศาลฎีกา เป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

เลื่อนชั้น 3 เป็นชั้น 4 จำนวน 90 ตำแหน่ง ที่น่าสนใจ คือ นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 5 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา ซึ่งมีบทบาทในการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องระบบประเมินความเสี่ยงมาใช้แทนหลักทรัพย์ในการปล่อยชั่วคราว และมีชั้น 3 สับเปลี่ยนตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง
        
นอกจากนี้ ที่ประชุมก.ต.ยังได้เห็นชอบกรณีนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มีความประสงค์ขอลงจากตำแหน่งเลขาฯ ศาลยุติธรรม ด้วย ที่ประชุม ก.ต. จึงมีมติแต่งตั้ง นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมคนใหม่
      
โดยทุกตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดูมติ ก.ต. วันที่ 16 ก.ย.ได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ 

 ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2563  https://bit.ly/2H6eca0
       
บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 ตุลาคม 2563 (บัญชี 4 เพิ่มเติม)   https://qrgo.page.link/bPag9


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'