ยื่นร่างแก้รธน.ฉบับปรับปรุง


เพิ่มเพื่อน    

  "ฝ่ายค้าน" ยื่นถอนร่างแก้ รธน.เดิม หลังพบปัญหาการตีความ กม.บางช่วง ก่อนยื่นร่างปรับปรุงใหม่เสียบแทน “ชลน่าน” มั่นใจ 4 ญัตติทันบรรจุวาระประชุมสภา 23 ก.ย.นี้ "หญิงหน่อย" เสนอ 3 ข้อเรียกร้องแก้ รธน. ชี้เป็นทางออกอย่างสันติ

    เมื่อวันที่ 17 ก.ย. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ในฐานะประธานรัฐสภา เพื่อขอถอนรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ..... เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า เป็นเพียงแค่การปรับปรุง ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากร่างเดิมที่เรายื่นไปนั้นมีบางท่อนที่อาจจะเขียนไม่ชัดเจนและสับสน จึงอาจจะมีผลทำให้เกิดคำถามในเรื่องของการตีความทางกฎหมายได้ เราจึงปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเอง ซึ่งวิธีการนั้นก็มีหลายวิธี แต่เราเลือกที่จะถอนร่างเดิม และยื่นร่างใหม่ที่ปรับปรุงแล้วเข้าไปใหม่แทน เพราะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด แต่หลักการและเหตุผลนั้นยังเหมือนเดิม
    ทั้งนี้ หนังสือขอถอนรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ.... ดังกล่าวระบุ ตามที่ข้าพเจ้า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ..... หนังสือรับที่ 62/2563 ลงวันที่ 10 ก.ย.2563 โดยมีผู้เสนอรวมทั้งสิ้นจำนวน 187 คน ต่อประธานรัฐสภาไปแล้วนั้น ในการนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ซึ่งได้ร่วมลงชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มีความประสงค์ขอถอนรายชื่อออกจากการเป็นผู้ร่วมเสนอ ปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบที่แนบมาด้วย
    โดยในเอกสารแนบท้ายนั้น ปรากฏลายเซ็นของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ และพรรคก้าวไกล จำนวน 136 คน
      ส่วน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรค พท. แถลงกรณีปัญหาการลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลจำนวน 4 ฉบับซ้ำซ้อนกับญัตติ 256 โดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยื่นเรื่องให้สภาตรวจสอบว่า พรรคฝ่ายค้านเกรงว่าจะมีปัญหาในการตรวจสอบ เพราะเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อมีร่างไหนเข้ามาก่อนก็จะถือว่าเป็นร่างหลัก โดยในร่างหลักนั้นหลักการไม่ครบ เราจึงอยากให้ตกไปแล้วเสนอร่างใหม่ แต่เกรงว่าชื่อจะไปซ้ำกับร่างแรกแล้วทำให้ญัตติตกไปทั้ง 2 ร่าง เจ้าหน้าที่สภาแนะนำให้เรารวมชื่อและเสนอถอนชื่อออกจากร่างแรก แล้วมาเซ็นเสนอใหม่ในร่างที่สอง จึงเกิดการรวบรวมรายชื่อจากสมาชิกผู้ที่เสนอร่างเดิม จากทั้งหมด 187 คน ถอนชื่อให้เหลือไม่ถึง 98 คน โดยถอนชื่อออกไปทั้งหมด 137 ชื่อ
    "มั่นใจว่าทั้ง 4 ร่างฉบับล่าสุดที่ไม่มีปัญหาจะถูกส่งไปให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พิจารณาในวันนี้ และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็จะถูกส่งกลับมาให้ประธานสภาฯ บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมทันวันที่ 23 ก.ย. โดยทั้ง 4 ร่างบวกกับร่างมาตรา 256 อีก 2 ร่าง จะเข้าพิจารณาพร้อมกันทั้งหมด 6 ร่าง" นพ.ชลน่านกล่าว
    ถามว่าญัตติอาจจะไม่ผ่าน เพราะ ส.ว.ที่มาจากผู้นำเหล่าทัพและทหารอาจจะโหวตคว่ำ นพ.ชลน่านกล่าวว่า เป็นสิทธิ์ของ ส.ว. แต่หากไม่มีเสียง ส.ว. 1 ใน 3 แม้ ส.ส.ทั้ง 500 คนจะเห็นชอบก็ไม่มีความหมาย ดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะดำเนินการอย่างนั้น ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภานั้นยากมาก นอกเสียจากว่าจะมีกระแสเรียกร้องจากประชาชน
    "ผมมองว่าไม่ผ่านมาตรา 270, 271 หรือ 279 อาจจะไม่เป็นประเด็น เพราะไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจของ ส.ว.เลย แต่สำหรับมาตรา 272 มี ส.ว.บางคนเข้ามาคุยกับผม และบอกขอบคุณที่ปลดทุกข์ในใจ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนให้เขาทำหน้าที่ที่ไม่ควรในการเลือกนายกรัฐมนตรี บางคนถึงขนาดบอกว่าเอาตราบาปออกจากตัวเองได้ ดังนั้นเราไม่ได้ไปตัดอำนาจหรือปิดสวิตช์เขา แต่เราคืนความเป็น ส.ว.ให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงให้เขา และยึดอำนาจของผู้มีอำนาจออกจากรัฐธรรมนูญ" นพ.ชลน่านกล่าว
    คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค พท. โพสต์เฟซบุ๊กตอนหนึ่ง เรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกจากวิกฤติของประเทศอย่างสันติ โดยขอให้รัฐบาลและ ส.ว.สนับสนุน 3 ข้อเรียกร้องหลัก 1.เปิดประชุมสภาวิสามัญ เพื่อใช้เวลาในเดือนตุลาคม พิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 2.สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร. ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกัน ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ขาดเพียงเสียง ส.ว.อีก  84 เสียงเท่านั้น เพื่อคืนอำนาจในการเขียนรัฐธรรมนูญ และอำนาจในการออกแบบอนาคต ทิศทางของประเทศให้กับประชาชน และเร่งรัดกระบวนการให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน 1 ปี หรือภายในเดือนตุลาคม 2564 และ 3.สนับสนุนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 4 ญัตติของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อเป็นทางออกแก้วิกฤติการเมือง
    "ดิฉันจึงขอเรียกร้องความจริงใจจากนายกรัฐมนตรี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว. ให้การสนับสนุนเห็นชอบญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอมาทุกญัตติ และสนับสนุนการเปิดประชุมสมัยวิสามัญของรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเป็นทางออกจากวิกฤติของประเทศอย่างสันติ" คุณหญิงสุดารัตน์ระบุ.
   


สังเกตมั้ย? ผ่าน ๗ วัน จาก ๑๓-๒๐ ตุลา ม็อบ "สามนิ้ว" ในแบรนด์ "ประชาชนปลดแอก" ใต้คอนโทรลสามสัส จากมุ่งพื้นที่ไข่แดง เปลี่ยนแผนเป็นกระจายไปและเล็มไข่ขาว "ขอบนอก" เข้ามา จาก ๔ ทิศ

เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'
'คำสอนพ่อ' ในสายฝนพรำ
'พม่าป่วยเท่ากับไทยป่วย'