สส.ก้าวไกล เสนอเลิกหลักสูตรวิชาลูกเสือ ส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำเอาตัวรอดแทน


เพิ่มเพื่อน    

18 ก.ย.63 -  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการอภิปรายงบประมาณตั้งเเต่เวลา 15.00 น. ที่ประชุมอภิปรายและโหวตงบประมาณของ 3 กระทรวงอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย มาตรา 21งบกระทรวงยุติธรรม วงเงิน 13,216,651,000 บาท มาตรา 22 งบกระทรวงเเรง งาน วงเงิน 65,688,427,300 บาท มาตรา 23 งบกระทรวงวัฒนธรรม วงเงิน4,567,907,000 บาท

จนกระทั่งเวลา 16.25 น.  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีษะเกษ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอตัดงบในมาตรา 24 ของกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 3 เปอร์เซ็นต์ โดยในจำนวนนี้ขอตัดงบครุภัณฑ์ งบการเดินทางต่างประเทศเพื่อการอบรมสัมมนา และไอทีบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้อยากให้ลดในเรื่องความเลื่อมล้ำ เพราะความเลื่อมล้ำมีตั้งแต่ช่วงที่เด็กเริ่มเข้าเรียนรวมถึงบุคลากรที่จะเข้ารับราชการครูที่ได้มีการแย่งเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในโรงเรียนที่อยู่ศูนย์กลาง

นายจาตุรงค์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังรู้สึกไม่สบายในหลายประเด็น 1.เรื่องบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการใช้ใบประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ซึ่งต่อไปจะต้องไม่มี 2.เรื่องเปลี่ยนจากผู้อำนวยการให้เป็นครูใหญ่ทั้งหมด 3.หน่วยงานเขตการศึกษาซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย รวมอยู่ในศูนย์ศึกษาจังหวัด 4.การควบรวมโรงเรียน  5.เรื่องการประเมินคุณภาพทางการศึกษา เนื่องจากแต่ก่อนสำนักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพและการศึกษา (สมศ.) อยู่ในการกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะนี้อยู่ในการกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการประเมินจะได้ผลได้อย่างไร ดังนั้น จึงอยากให้ความเลื่อมล้ำลดลง  

จากนั้นเวลา 16.35 น. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายในมาตรา 24 งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการวงเงิน 129,854,825,700 บาท ว่า งบลงทุนของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ตั้งไว้ 21103.70 ล้านบาท ซึ่งแต่ละปีงบในส่วนนี้กระทรวงเบิกจ่ายไม่ทันประมาณ5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น การเสนอให้มีการปรับลดงบ จำนวน 1853.31 ล้านบาทนั้น เป็นการตัดงบประมาณแบบอำพราง คือ ตัดงบที่เบิกจ่ายไม่ทันอยู่แล้วออกไป ต่อมาโครงการที่ดึงครูและนักเรียนออกจากห้องเรียนและสร้างงานธุรการให้กับครูยังไม่ได้รับการปรับลด จึงเสนอขอให้ปรับลดงบจำนวน 351.4598 ล้าน บาท ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวน 111.7173 ล้านบาท โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 59.6993 ล้านบาท โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 15.1667 ล้านบาท โครงการเสริมสร้างคุณภาพ จริยธรรม ธรรมาธิบาลในสถานศึกษา จำนวน 101.797 ล้านบาท และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน จำนวน 63.0795 ล้านบาท

นายวิโรจน์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ขอให้ยกเลิกวิชาลูกเสือเปลี่ยนเป็นชมรมแทน เนื่องจากชุดลูกเสือชุดหนึ่งราคา 1000 พันบาท หนึ่งปีการศึกษาใส่ไม่เกิน 40 ครั้ง 2-3 ปีการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนใหม่อีก ขณะที่เด็กไทยยังประสบปัญหาทุพโภชนาการ คือเด็กไม่มีอาหารเช้าทาน ยังขาดน้ำดื่มที่สะอาด ขาดความปลอดภัยในโรงเรียน ขาดห้องน้ำและสุขอนามัยที่ดี รวมถึงรถโรงเรียน และขอให้เปลี่ยนหลักสูตรของลูกเสือเป็นการส่งเสริมทักษะการเอาตัวรอดแทน เช่น การว่ายน้ำ เพราะปีหนึ่งเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำและไฟดูดตายเป็นจำนวนมาก ขณะที่วิชาลูกเสือเป็นวิชาซ้ำซ้อนกับวิชาหน้าที่พลเมือง จึงขอตัดงบ 80.7961 ล้านบาท และเมื่อรวมกับโครงการก่อนหน้านี้เอาครูและนักเรียนออกนอกโรงเรียน จะปรับลดงบประมาณในมาตรา 24 นี้ เท่ากับ 457.3465 ล้านบาท

ต่อมาเวลา 17.30 น. ที่ประชุมเห็นชอบมาตรา 24 ตามที่กมธ.แก้ไข ด้วยมติ 256 ไม่เห็นด้วย 131 งดออกเสียง 12 ไม่ออกเสียง 2 เสียง


ก็ไม่ได้คิดจะพูดอะไรเกี่ยวกับโฆษกคนสวยพรรคเพื่อไทย "คุณอรุณี กาสยานนท์" หรอกนะ แต่เห็นแถลงแต่ละเรื่องแล้ว สงสาร! สงสารคนฟังน่ะ

ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?