อะไรของเด็กพรรคสามัคคีไทย บอกผู้บริหารมธ.ต้องรับผิดชอบ หากมือที่สามก่อเหตุรุนแรง!


เพิ่มเพื่อน    

19 ก.ย.63 - นายวิษณุ ดันนอก ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่า ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบริหารงานของฝ่ายรัฐบาล ที่ไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างความขัดแย้งในหมู่ประชาชนด้วยกัน โดยเฉพาะประเด็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหา จนนำมาสู่การชุมนุมของ นิสิต นักศึกษาอยู่บ่อยครั้ง ท่ามกลางการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาล

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ 19 ก.ย. มีการนัดชุมนุมใหญ่ ทั้ง นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ตนมีความคิดเห็นว่าการแสดงออกในครั้งนี้ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สามารถกระทำได้ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ดังนั้นรัฐบาล หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องจัดหาพื้นที่ ที่มีความปลอดภัย ให้กับกลุ่มผู้ชุมมุมให้มีพื้นที่ได้แสดงออกถึงข้อเรียกร้อง รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ชุมนุม อย่าให้มีเหตุการณ์จากมือที่สาม ที่อาจจะก่อเหตุสร้างความวุ่นวายได้ ที่สำคัญรัฐบาลต้องไม่นำกฏหมายมาเล่นงานกลุ่มผู้ชุมชุม ที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาล และรัฐบาลต้องเร่งจัดเวทีเจรจากับทุกฝ่ายอย่างจริงใจด้วย 

นายวิษณุ กล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไม่เปิดพื้นที่ให้กับ นิสิต นักศึกษาได้ชุมนุมนั้น ตนมองว่าเป็นการผลัก นิสิตนักศึกษา ที่เป็นลูกหลานของตนเองให้ไปเผชิญกับอันตรายข้างนอกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถือเป็นการกระทำที่ผิดหลักการของผู้สถาปนามหาวิทยาลัย การปิดธรรมศาสตร์ จึงเปรียบเสมือนการปิดกั้นเสรีภาพของประเทศ ดังนั้นหากมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น จากมือที่สามหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะต้องรับผิดชอบ.