'พท.'ลุยแก้รธน.ต่อเชื่อมวลชนกดดันสว.เปลี่ยนใจร่วมโหวตหนุน


เพิ่มเพื่อน    

20 ก.ย.63-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงรูปแบบการประชุมรัฐสภาวันที่ 23-24 ก.ย.เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำนวน 6ญัตติว่า ขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภาจะมีมติอย่างไรในการกำหนดวิธีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐ ธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ ซึ่งในวันที่ 22ก.ย.จะมีการหารือวิปสามฝ่ายคือ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และส.ว.กำหนดรูปแบบการพิจารณาอย่างเป็นทางการ เบื้องต้นจะเสนอให้พิจารณาอภิปรายแสดงความเห็นรวมกันได้ทุกญัตติ แต่ในการลงมติจะให้แยกพิจารณาลงมติเป็นรายมาตรา  โดยในวันที่ 23ก.ย.จะให้อภิปรายญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2ญัตติของพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เสนอแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา256 ตั้งส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เมื่ออภิปรายครบแล้ว ก็ให้ลงมติจะรับหลักการวาระแรกหรือไม่  ใช้วิธีการขานชื่อรายบุคคล จะให้สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนตอบในครั้งเดียวเลยว่า จะรับญัตติของพรรคร่วมรัฐบาล และรับญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ เพื่อประหยัดเวลา ไม่ต้องขานชื่อลงมติ 2ครั้ง เพราะการขานชื่อรายคนแต่ละครั้ง ใช้เวลา 3ชั่วโมง เพราะมีสมาชิกรัฐสภาถึง 750 คน  ส่วนการพิจารณาวันที่ 24 ก.ย.จะพิจารณาญัตติแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราที่เหลืออีก 4ญัตติ รูปแบบเหมือนกับการอภิปรายวันที่ 23ก.ย.

"ส่วนกรณีเสียงส.ว.ที่ยังไม่ชัดเจนจะช่วยลงมติแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น เราคงไม่สามารถบังคับให้ส.ว. 84เสียง มาร่วมลงมติได้ แต่เชื่อว่า จำนวนมวลชนที่มาร่วมชุมนุมในวันที่ 19ก.ย.จะเป็นตัวกดดันให้ส.ว.ลงมติเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามความต้องการของประชาชน ดูแล้วน่าจะได้เสียงส.ว.พอ 84 เสียง ในการลงมติรับหลักการวาระแรกได้ เพราะถือว่า เป็นการปลดทุกข์ช่วยส.ว. เพราะส.ว.เองก็คงไม่สบายใจในอำนาจมาตรา 272ที่ต้องลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แต่จำเป็นต้องทำตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เป็นการยกภูเขาออกจากอกส.ว."
 


"ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์"ถึงวันนี้ (๒๖ ต.ค.๖๓).......ประเมินสถานการณ์ผ่านแนวรบด้านถนนและด้านรัฐสภาแล้ว เป็นไงบ้างครับ?"ล้มเจ้า" สำเร็จแน่?

หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?