“กองทัพบก” กวาด 9 แชมป์ปิดปันจักสีลัตปทท.


เพิ่มเพื่อน    
ปิดปันจักสีลัตประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ “กองทัพบก” ผงาดชนะเลิศถ้วยคะแนนรวม ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เช่นเดียวกับ นูรีซัน ลอเซ็ง จาก มกช.วิทยาเขตยะลา และ ส.ท.พรเทพ พูลแก้ว จากกองทัพบก
     การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่แคท คอนเวนชั่น ฮอลล์ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ กทม.เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายโดยมีดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่ง 
ชาติ เป็นประธานปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย นายภาณุ  อุทัยรัตน์  นายกสมาคมกีฬา ปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย และ ผศ.จงรัก เขี้ยวแก้ว  เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
         ในการแข่งขันวันสุดท้าย ประเภทต่อสู้ รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 18 รุ่น แบ่งเป็นชาย 11 รุ่น หญิง 7 รุ่น 
          รุ่น อี ชาย 65-70 กก. ส.ท.พรเทพ พูลแก้ว เหรียญทองซีเกมส์ 2015 (กองทัพบก) ชนะทีเคโอ สุรศักดิ์ ดอกคำ (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) คว้าแชมป์ได้สำเร็จ ทองแดง ณัฐวุฒิ เชชเอม (มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ) และ อิทธิชัย ขุนเขามณีแก้ว (ชมรมกีฬาปันจักสีลัต แม่ฮ่องสอน) 
          รุ่น เอ ชาย 45-50 กก. “มั่ง” นิตินัย ถ้ำแก้ว คู่แฝดคนพี่ดีกรีทีมขาติเหรียญทองซีเกมส์ 2019 (เมืองน้ำดำ) ชนะทีเคโอ กำพล แก้วเกาะสะบ้า (มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง) ทองแดง สุรชาติ เปาะมะ ดีกรีเหรียญทองเอเชีย ปี 2562 (มกช.วิทยาเขตยะลา) และ บุญฤทธิ์ ราษรงค์ (จังหวัดพัทลุง) 
          รุ่น บี ชาย 50-55 กก. คณิน อันทับทิม (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) ชนะ “มี” นิธินัย ถ้ำแก้ว คู่แฝดคนน้อง (เมืองน้ำดำ) 5-0 ทองแดง  อาฟีกีน แซนา (มกช.วิทยาเขตยะลา) และ ปฏิภาณ เงินพันธุ์ (ชมรมกีฬาปันจักสีลัต จังหวัดนครสวรรค์)
         รุ่น ดี ชาย 60-65 กก. อดิลัน เจ๊ะแมง ทีมชาติ ทองแดงเอเขียนเกมส์ 2018 และ ทองแดง ซีเกมส์ 2019 ที่ฟิลิปปินส์ จากกองทัพบก ชนะ อนุภาคย์ เพ็ชพูล (มกช.วิทยาเขตสุโขทัย) 5-0 ทองแดง นิติพล ตรุษจา (มกช.วิทยาเขตสมุทรสาคร)
       รุ่น ดี หญิง 60-65 กก.เจนจิรา หว้านเครือ (มกช.วิทยาเขตมหาสารคาม) ชนะทีเคโอ รุจรวี อุดมศรีขันธ์ (มกช.วิทยาเขตชุมพร) ทองแดง วารี นันทิษา (มกช.วิทยาเขตสมุทรสาคร) และ บีสมิล สูหลง (มกช.วิทยาเขตยะลา) 
         รุ่น เอส หญิง 40-45 กก. นูรีซัน ลอเซ็ง (มกช.วิทยาเขตยะลา) ชนะ กัญญาพัชร แก้วสียา(มกช.วิทยาเขตมหาสารคาม) 4-1 ทองแดง อักษรสวรรค์ ร้ายไธสงค์ (เพชรหนองก่ี) และ ฑิฆัมพร โตสารเดช (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) 
        รุ่น เอ หญิง 45-50 กก. อส.ทพ.หญิง ฟิรดาวส์ ดุรอแม ทีมชาติเงินซีเกมส์ 2019 จากกองทัพบก ชนะ อัสมา เจ๊ะมะ (มกช.วิทยาเขตยะลา) 5-0 ทองแดง สุดาวดี แววสวุรรณ (อิงคนุทธบริหาร) และ อรัญญา สีสองสี (ปันจักสีลัตจังหวัด สมุทรสาคร)
    รุ่น บี หญิง 50-55 กก. อส.ทพ.หญิงสุดา เหลืองอภิขาติกุล (กองทัพบก) ทีมชาติเหรียญทองซีเกมส์ 2015 ชนะทีเคโอ  อารียา ชาญพงษ์พันธ์ (มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ) ทองแดง กนกพร จันทร์พิลา (มกช.วิทยาเขตยะลา) และ สุกัญญา พรหมเพชร (พลบดี) 
     รุ่น เอช ชาย 80- 85 กก. พิมพิราช ต้นเขียว ทีมชาติเหรียญทองแดง ซีเกมส์ 2017 และเหรียญเงินชายหาดชิงแชมป์โลก 2019 จากจังหวัดมหาสารคาม ชนะทีเคโอ  กัญจน์เมือง ปุริโส (มกช.วิทยาเขตมหาสารคาม) 
ทองแดง สุทธิศักดิ์ ดอกคำ (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) และ ชัยณรงค์ สังข์เพชร (มกช.วิทยาเขตชุมพร)
     รุ่น อี หญิง 65-70 กก. อรยา ชูสุวรรณ์ (พลบดี) ชนะ จันทิดา สุขาเขิน (มกช.วิทยาเขตสุโขทัย) 5-0 ทองแดง ซูไวบะห์ สามะ (มกช.วิทยาเขตยะลา) และ เอนอร นาคนวล (มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ)
     รุ่น เอส ชาย 40-45 กก. อับดุลเจาะ กอแน็ง (กองทัพบก) ชนะ แบมารูวัน มาลายา (ชมรมปันจักสีลัต จังหวัด ปัตตานี) 5-0 ทองแดง มูอำหมัดยูฮารี อาแวกือจิ (มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง) และ กิติศักดิ์ ใจเอื้อ (มกช.วิทยาเขตชุมพร) 
         รุ่น ซี ชาย 55-60 กก. พีรพล มิตทสาร (มกช.วิทยาเขตชุมพร) ชนะ มูนีร เบ็ญซอแระ (มกช.วิทยาเขตยะลา) 5-0 ทองแดง ซำรี อาแว (เฉลิมพระเกียรติฯยะลา) และ ซาฟีกีน อีแต (มกช.วิทยาเขตสมุทรสาคร) 
        รุ่น ซี หญิง 55-60 กก. ปภาวิณี เกื้อก่อบุญ (กองทัพบก) ชนะอาร์เอสซี ชีวาพร คุณเลิศ (ชมรมกาฬสินธุ์) ทองแดง อุษา ถิ่นนุกูล (ชมรมปันจักสีลัต จ.สงขลา) และ ปลิตา สุดเสียงสังข์ (มกช.วิทยาเขตสมุทรสาคร) 
     รุ่น เอฟ ชาย 70-75 กก. กูอิบรอเฮม กูบาฮา (กองทัพบก) ชนะ มะรอมลี คูลี (มกช.วิทยาเขตยะลา) ทองแดง พรอนันต์ ศรีสกุล (มกช.วิทยาเขตกีฬาชัยภูมิ) และ วีรยุทธ ทองนอก (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) 
       รุ่น จี ชาย 75-80 กก. สุรินธร ดำเปล่า (มกช.วิทยาเขตตรัง) ชนะ สหัสวรรษ จาปานิล (มกช.วิทยาเขตมหาสารคาม) 5-0
ทองแดง พงศ์นรินทร์ ศรีโครต (กองทัพบก) และ  วชิราวุธ แก้วเกมรัตน์ (มกช.วิทยาเขตชุมพร) 
         รุ่น ไอ ชาย 85-90 กก. อส.ทพ สุวัฒน์ คงจุ้ย (กองทัพบก) ชนะ วรัชญ์ บัวลม (ชมรมกีฬาปันจักสีลัต จังหวัดนครสวรรค์) 5-0 ทองแดง ชาตรี อินทร์แถม (มกช.วิทยาเขตชุมพร) และ กิตติชัช มณีประวัติ (มกช.วิทยาเขตตรัง) 
         รุ่น เจ ชาย 90-95 กก. เตชินทร์ ปกจ้าย (มกช.วิทยาเขตยะลา) ชนะ นิติพงษ์ สันเพ็ชร
(มกช.วิทยาเขตตรัง) 5-0 ทองแดง  เกียรติคุณ อารีวิวัฒน์กุล (วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ) และ สิทธิชัย มากเกลื่อน (ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) 
     รุ่น เอฟ หญิง 70-75 กก. ทอง กนกวรรณ ตลึงจิตร (กองทัพบก) ทองแดง นัสยร์ ยีกาเดียก (มกช.วิทยาเขตตรัง) โดยไม่มีเหรียญเงิน
       สรุป จากทั้งหมด 18 รุ่น กองทัพบกได้แชมป์ 9 รุ่น ส่วน มกช.วิทยาเขตยะลาได้  2 ทอง มกช.วิทยาเขตมหาสารคาม, เมืองน้ำดำ, จังหวัดมหาสารคาม, ม.ราชภัฏนครราชสีมา, มกช.วิทยาเขตชุมพร, มกช.วิทยาเขตตรัง, พลบดี ได้ 1 ทอง
   ด้านรางวัลยอดเยี่ยม มีดังนี้ นักกีฬายอดเยี่ยม หญิง นูรีซัน ลอเซ็ง (มกช.วิทยาเขตยะลา) และนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย ส.ท.พรเทพ พูลแก้ว (กองทัพบก) ทั้งคู่ได้รับ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
   ส่วนรางวัลสโมสรที่ชนะเลิศคะแนนรวมยอดเยี่ยม ได้แก่ กองทัพบก ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
   ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ทีมชาย จ่าสิบเอก ประสาน อาจหาญ (กองทัพบก) 
   ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ทีมหญิง สิบตรีหญิง เรวดี ดำศรี (กองทัพบก) 
    ผู้ตัดสินยอดเยี่ยม เอกลักษณ์ ชุมพันธ์
 


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ