วิป 3 ฝ่ายสรุปกรอบประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ญัตติไม่เกินเที่ยงคืน 24 ก.ย.นี้


เพิ่มเพื่อน    

22 ก.ย.63 - ที่รัฐสภา ในการประชุมวิป 3 ฝ่าย ระหว่าง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมรัฐสภาพิจารณาญัตติเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ญัตติ วันที่ 23-24 ก.ย.นี้ โดยนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า การพิจารณาแต่ละวันจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น. โดยคืนแรกจะจบที่เวลา 01.30 น. ส่วนคืนที่ 2 จะอภิปรายให้เสร็จภายในเวลา 18.00 น.

โดยวิธีพิจารณาจะพิจารณารวมกันทั้ง 6 ญัตติ และทั้ง 3 ฝ่าย จะได้เวลาในการอภิปรายแต่ละฝ่าย 7 ชั่วโมง 20 นาที แล้วดำเนินการลงมติในคราวเดียวด้วยวิธีการขานชื่อ สมาชิกรัฐสภาจะลงมติด้วยวาจาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับญัตติใดบ้าง ส่วนการตั้งคณะกรรมาธิการสัดส่วนคนนอก ก็แล้วแต่โควต้าของแต่ละฝ่าย ว่าจะให้คนนอกเข้ามาเป็นกรรมาธิการจำนวนเท่าใด แต่เบื้องต้นยังไม่มีการคุยท่าทีหรือชักชวนเกี่ยวกับการลงมติ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมถึงวิธีการลงมติโดยจะเรียกชื่อสมาชิกรัฐสภา แล้วให้ลงมติด้วยวาจาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยรายฉบับ โดยจะพิจารณาให้เสร็จสิ้น และลงมติไม่เกินเที่ยงคืนวันที่ 24 ก.ย. หากผ่านรับหลักการ ก็จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 45 คน ประกอบด้วย สัดส่วนวุฒิสภา 15 คน พรรคการเมืองขนาดใหญ่ 8 คน และลดหลั่นกันตามสัดส่วนจํานวนสมาชิกรัฐสภาของแต่ละพรรคการเมือง ส่วนกำหนดวันแปรญัตติก็แล้วแต่ที่ประชุมจะตกลงร่วมกัน

นายชวน กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มไอลอว์จะเข้าชื่อ 50,000 รายชื่อ เพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เจ้าหน้าที่สภาฯจะพยายามตรวจให้เร็วกว่ากรอบเวลา 45 วัน แต่อย่างไรก็ไม่สามารถบรรจุในระเบียบวาระได้ทันวันที่ 23-24 ก.ย.นี้


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก