หยุดยาวอีกแล้ว2ช่วง8วัน ฝันควักกระเป๋ากระตุ้นศก.


เพิ่มเพื่อน    


    เฮ! ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการกรณีพิเศษต่อเนื่อง 4 วัน 2 ช่วง 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค. หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอย สำหรับบางหน่วยงานที่อาจมีการนัดประชาชนไว้แล้วสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมได้ 
    เมื่อวันอังคาร น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบการกําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอดังนี้ ในเดือนต.ค.2563 มีวันหยุดราชการในวันอังคารที่ 13 ต.ค. และวันศุกร์ที่ 23 ต.ค. จํานวน 2 วันอยู่แล้ว ซึ่งเพียงพอต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงไม่กําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสําหรับเดือน ต.ค. 
    อย่างไรก็ตาม ในเดือน ต.ค.นี้ ส่วนราชการต่างๆ มีกําหนดจัดพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงควรใช้มาตรกากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจับจ่ายใช้สอยของภาครัฐ โดยให้สํานักงาน ก.พ.แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐกรณีมีกําหนดการถวายผ้ากฐิน ณ วัดต่างจังหวัดในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ซึ่งข้าราชการอาจต้องเดินทางไปเตรียมการล่วงหน้าในวันศุกร์ หรือเดินทางกลับในวันจันทร์ ก็ให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการตามปกติโดยไม่ถือเป็นการลาสําหรับหน่วยงานนั้น
    ส่วนการกําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเดือนพ.ย.2563 เนื่องจากเดือน พ.ย. ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงเห็นสมควรกําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอย โดยกําหนดให้มีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย.2563 ซึ่งจะทําให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องไปถึงวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 19-22 พ.ย.2563 รวมทั้งสิ้น 4 วัน
    ทั้งนี้ การกําหนดให้มีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการประจําปี และไม่จําเป็นต้องถือเป็นวันหยุดตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากัด ในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจําปีและวันหยุดนักขัตฤกษ์
    น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า สำหรับการกําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเดือน ธ.ค.2563 นั้น เนื่องจากเดือน ธ.ค.มีวันหยุดราชการในวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 10 ธ.ค. เป็นวันรัฐธรรมนูญ จึงให้เลื่อนวันหยุดชดเชยจากวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. ไปหยุดชดเชยในวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.2563 ซึ่งจะทําให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องรวม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-13 ธ.ค.2563 
    สำหรับการกําหนดวันหยุดพิเศษเหล่านี้ บางหน่วยงานที่อาจมีการนัดประชาชนไว้แล้ว สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมได้ เช่น โรงพยาบาล ศาล ธนาคาร สถาบันการเงิน
     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุม ครม.มีมติให้มีวันหยุดยาวในวันที่ 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค. ว่าได้รับรายงานว่าในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างคึกคัก โดยออกไปตามงานประเพณีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นายกรัฐมนตรีจึงเห็นควรให้เพิ่มวันหยุดยาว 4 วัน ในเดือน พ.ย.และ ธ.ค. เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว ขณะที่เดือน ต.ค.จะไม่มีวันหยุดยาวเป็นพิเศษ เพราะมีวันหยุดในวันที่ 13 ต.ค. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันที่ 23 ต.ค. ซึ่งเป็นวันปิยมหาราชอยู่แล้ว.  


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก