ตั้ง “อว.ส่วนหน้า” ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน สนองนโยบายนายกฯ 


เพิ่มเพื่อน    


23 ม.ค.63- นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวในการเป็นประธานประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)”  ว่า ขณะนี้ อว.ได้จัดตั้ง “อว.ส่วนหน้า” หรือ หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.ตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย อว.ส่วนหน้า มี 2 ระดับ คือ ส่วนกลาง มีปลัด อว.เป็นประธาน และ รมว.อว. เป็นที่ปรึกษา และ ส่วนหน้า แบ่งเป็นระดับจังหวัด มีตัวแทนมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัดขับเคลื่อน และระดับกลุ่มจังหวัด มีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 9 เครือข่ายเป็นตัวขับเคลื่อน โดย อว.ส่วนหน้า ทั้ง ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ทำงานร่วมกัน และเชื่อมโยงกับส่วนกลาง ทั้งนี้ การดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า จะช่วยให้อาจารย์ นักวิจัย ออกจากห้องเรียน ห้องแลป ไปทำงานจริงและแก้ปัญหาจริงในพื้นที่ต่างๆ

นายเอนก กล่าวต่อว่า การทำงานของ อว.ส่วนหน้า จะเป็นการผสมผสานและสนธิกำลังของหน่วยงานต่างๆ ใน อว. เกิดเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย ในระบบ อววน. ทั้งหมด ซึ่งเป็นการปรับการทำงานแบบทำคนเดียว เปลี่ยนเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหลายๆหน่วยงาน มีการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับฯ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล และ หน่วยงานวิจัยใน อว.

“โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เป็นโอกาสทอง ที่หน่วยงานจะได้แสดงฝีมือการทำงาน และทำให้สังคมและรัฐบาลเห็นว่าการพัฒนาประเทศจากนี้ไป ล้วนต้องการความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง อว. มีพร้อม จากในอดีตที่มีเพียง สภาพัฒน์ฯ เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบัน อว. สามารถเข้ามาสนับสนุนการทำงานของสภาพัฒน์ฯ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี เพราะองค์ความรู้และข้อมูลที่ อว. มีนั้นเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญของประเทศ” รมว.อว.กล่าว


อยู่เพื่อเรียนรู้กันไป... ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้าเบญจเพสพอดิบพอดี เทียบแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'