สิ้นแล้วพรพิรุณ เจ้าของเพลงดัง ขอให้เหมือนเดิม


เพิ่มเพื่อน    


    สิ้นแล้ว "สุคนธ์ พรพิรุณ" ศิลปินแห่งชาติปี 61 ครูเพลงผู้มากความสามารถ ประพันธ์เพลงสร้างชื่อมากกว่า 3,000 เพลง รวมทั้ง "ขอให้เหมือนเดิม" กำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วัดพระศรีมหาธาตุฯ 24 ก.ย.นี้
    เมื่อวันที่ 23 กันยายนนี้ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงาน นางสุคนธ์ พรพิรุณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 12.23 น. ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก สิริรวมอายุ 85 ปี โดยทางครอบครัวกำหนดรดน้ำศพในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. และเวลา 17.00 น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 9 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24-28 กันยายน 2563 
    สำหรับประวัติของนางสุคนธ์ พรพิรุณ ปัจจุบันอายุ 85 ปี เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2478 ที่จังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ.2495 เข้าศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลหญิง กรมการแพทย์ (ราชวิถีปัจจุบัน) พ.ศ.2496 ศึกษาการดนตรี ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าวงดนตรีคนแรกของโรงพยาบาลหญิง ในปี พ.ศ.2504 อบรมวิชาการทหารจากกรมการรักษาดินแดน เพื่อเข้าทํางานในกองดุริยางค์ทหารบก รวมถึงได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในขณะนั้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทางดนตรีโปรแกรมรุ่นแรก คือ Encore และโปรแกรม Sibelius และในปี พ.ศ.2543 ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    นางสุคนธ์ พรพิรุณ หรือ “พรพิรุณ” คือชื่อที่ครูสมาน กาญจนะผลิน ได้ตั้งให้เพื่อใช้ในการประพันธ์เพลง พรพิรุณเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการแต่งเพลงได้ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยในปี พ.ศ.2492 (อายุ 14 ปี) เริ่มเขียนเพลงไทยสากลเพลงแรก “มนต์จันทร์” ให้กับคณะละครวิทยุ “พันตรีศิลปะ” ปี พ.ศ.2503 เป็นนักเขียนแต่งเพลงอิสระ เขียนเพลงส่งครูสมาน กาญจนะผลิน 
    ในปี พ.ศ.2504 ได้เข้าทํางานในวงสุนทราภรณ์ เป็นนักแต่งเพลงส่งเพลงให้ครูเอื้อ สุนทรสนาน ซึ่งพรพิรุณมีพรสวรรค์ที่สําคัญที่ครูเพลงทั้งหลายในยุคนั้นรู้กันดีคือ สามารถอ่านโน้ตปากเปล่าได้ทุกบันไดเสียง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องดนตรีใดๆ ทําเสียงให้ ถือเป็นเป็นปรมาจารย์ทางดนตรีสากล ทั้งในด้านการเป็นนักประพันธ์เพลง โดยเฉพาะการประพันธ์คําร้องและทํานอง จะปรากฏผลงานในทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเพลงปลุกใจ เพลงศาสนา เพลงเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพลงประจําหน่วยงาน เพลงประจําจังหวัด 
    ผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียง อาทิ ขอให้เหมือนเดิม ใครก็ได้ถ้ารักฉันจริง น้ำตาเพื่อนใจ รวมแล้วมากกว่า 3,000 เพลง ด้านการเป็นนักร้อง พรพิรุณสามารถร้องได้หลายภาษา ทั้งเพลงไทยสากล เพลงสากล และเพลงจีน ด้วยน้ำเสียงหวาน ก้องกังวาน ความชัดเจนในการเปล่งเสียง อักขระ ตัวควบกล้ำ และอารมณ์ที่แทรกอยู่ในบทเพลง ล้วนนํามาเป็นแบบอย่างเพื่อถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี ด้านการเป็นนักดนตรีได้ฝึกฝนและเรียนรู้ทฤษฎีโน้ตสากล รวมทั้งฝึกปฏิบัติเป่าแซ็กโซโฟน เปียโน เครื่องคีย์บอร์ดอื่น และการดีดกีตาร์ฮาวาย ด้านการเป็นครูดนตรีได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้การอบรมครูดนตรีตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในจังหวัดภาคใด และมหาวิทยาลัยต่างๆ ปัจจุบันยังคงอุทิศบ้านพักจัดตั้งเป็นสํานักงานเพื่อก่อตั้งสหกรณ์เพลงแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งรวมเป็นศูนย์กลางในการสืบค้นได้ต่อไป นางสุคนธ์ พรพิรุณ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) พุทธศักราช 2561.


อืมมมม.... ตามมหา'ลัยเมืองไทย ไม่ได้มี "หัวแดง" ในมิติ "สเตร็คฟัสส์" อยู่ที่ ม.ขอนแก่น เท่านั้น อีกเยอะ แต่ยังไม่ถูกขุดจากรูเท่านั้น! เห็นหัวโผล่ขึ้นมาอีกตัว จากแถวๆ ศาลายา เป็นจานรับเชิญนาม "บูคาแนน" กำลังถูกขุด

จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?