'เมธา' ฮึ่ม! ส.ว.ต้องโหวตผ่านแก้รธน. ก่อนจะกลายเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.ย.63 -  นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) แสดงความเห็นต่อการแก้ไขรับธรรมนูญว่า "ผมขอเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทุกท่านได้เห็นแก่ชาติบ้านเมือง โหวตผ่านญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติ ในรัฐสภาวันนี้ เนื่องจากถือเป็นทางออกของชาติบ้านเมืองและทุกฝ่าย ก่อนที่จะสายเกินไปแล้วบ้านเมืองจะเข้าสู่โหมดแห่งความขัดแย้งใหม่ที่รัฐสภาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

เนื่องจากรัฐสภาเป็นคำตอบเดียวตอนนี้ที่เป็นเงื่อนไขที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญและหาทางออกจากทางตันได้ การเมืองไทยจะได้ไปต่อ ไม่จมปลักกับความขัดแย้งและการรัฐประหารที่เป็นวงจรอุบาทว์อีกต่อไป 

หาไม่แล้วรายชื่อวุฒิสภาในวันนี้ อาจจะได้รับการจารึกว่าเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ในอนาคตอันใกล้ ที่การเมืองไทยจะปฏิเสธการมีสภาคู่ที่ไร้ประโยชน์จาก ส.ว.ตลอดไป โดยยุบวุฒิสภาแล้วให้มีเพียงสภาเดียวคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ 

ส.ว.ย่อมรู้ดีและต้องตระหนักว่า ผลพวงจากความขัดแย้งที่สะสมมาจากการที่ ส.ว.ยกมือเลือกนายกรัฐมนตรี แม้ว่าจะไม่ได้มีที่มาจากประชาชนในวันนั้น และสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากในขณะนั้นสามารถมีสมการอื่นได้ ถ้าไม่มี ส.ว.เป็นตัวแปรเปลี่ยนเจตนารมณ์ประชาชนในระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เราคงได้นายกรัฐมนตรีที่ดีจากสภาผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริง

วันนี้การทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์"


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก