ลุยสร้างทางลงภาคใต้


เพิ่มเพื่อน    

 

  หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงคมนาคม อภิปรายว่ากระทรวงคมนาคมไม่เอาใจใส่ในการดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้       

                ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา ”ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม ถือโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.ราชบุรี ตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า กระทรวงคมนาคมได้เดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงเส้นทางสู่ภาคใต้ ที่เน้นย้ำเกี่ยวกับตัวกลางด้านคมนาคมขนส่งเพื่อให้ประชนเดินทางสะดวกสบายเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ

                โดยมีโครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน 79,000 ล้านบาท ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติโครงการในรูปแบบการลงทุนรัฐและเอกชน (PPP) นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางของโครงการดังกล่าวระยะทางประมาณ 5 กม. เพื่อดำเนินการตามความต้องการของประชาชน และให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

                แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้ได้ถูกคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ แม้ที่ผ่านมาจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน ก็ยังไม่จบ แต่หากยังคัดค้าน อาจจะพิจารณาเบี่ยงแนวเส้นทางใหม่ และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เพิ่มเติม คาว่าจะใช้เวลาเพิ่มอีก 3 ปี ส่วนการแบ่งโครงการเป็นตอนๆ นั้น จากข้อมูลพบว่าไม่มีผลต่อโครงการแต่อย่างใด เนื่องจากจะเสนอ ครม.เห็นชอบทั้งโครงการ เป็นภาพรวม ส่วนรูปแบบดำเนินการจะคล้ายๆ มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี  และมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา ดังนั้น ตอนนี้จึงวางไทม์ไลน์ไว้คร่าวๆ ว่า น่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี แล้วเสร็จในปี 2568

                สำหรับมอเตอร์เวย์เส้นดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณชุมทางต่างระดับนครชัยศรี ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เส้นทางมุ่งหน้าลงใต้ถึงทางแยกต่างระดับท่ายาง มีรูปแบบก่อสร้างเป็นมอเตอร์เวย์ขนาด 4 ช่องจราจร และมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน 9 แห่ง โดยใช้เทคโนโลยี AI แบบระบบ M-Flow พร้อมมีที่พักริมทาง (Rest Area) จำนวน 5 แห่ง

                ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการมอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 26 กม. วงเงิน 32,187 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน คือ ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 10.6 กม. วงเงิน 10,500 ล้านบาท หรือโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) กม.11+959-21+500 ระยะทางรวม 10.6 กม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง และจะแล้วเสร็จในปี 2565 ตามแผน

                ส่วนช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16 กม. วงเงิน 21,687 ล้านบาท เตรียมเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาในช่วงต้น ต.ค.นี้ หาก ครม.มีมติเห็นชอบโครงการฯ จะเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง โดยจะใช้เวลาสร้าง 3 ปี หรือแล้วเสร็จในปี 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณก่อสร้างจากกองทุนมอเตอร์เวย์ที่มีรายได้ปีละ 10,000 กว่าล้านบาทมาดำเนินการ โดยจะไม่ใช้งบประมาณปกติ

                ยังไม่จบเพียงเท่านี้ กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงยังมีโครงการทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ระยะทางรวม 36.8 กม. วงเงิน 2,650 ล้านบาท (ยังไม่รวมค่าเวนคืน) เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรบนถนนหมายเลข 4 และบริเวณแยกวังมะนาว รวมถึงเป็นทางหลวงอีกเส้นหนึ่ง สำหรับประชาชนใช้เดินทางลงสู่ภาคใต้ด้วย โดยคาดว่าพร้อมเปิดให้บริการในปี 2568

            จะเห็นได้ว่าการลงทุนโครงการต่างๆ ด้านคมนาคมขนส่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการวางแผนและรับฟังปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เช่นเดียวกับเส้นทางลงสู่ภาคใต้ กระทรวงคมนาคมพร้อมจะทำให้ทันที เพราะเส้นทางดังกล่าวเป็นประตูสู่ภาคใต้ที่สำคัญ มีพื้นที่การท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงด้านเกษตรกรรมที่จำเป็นต้องเดินทางอย่างสะดวก และมีความคล่องตัว.

 

กัลยา ยืนยง


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก