'ในหลวง' พระราชทานพระราชดำรัสแก่เอกอัครราชทูต ในโอกาสจะเดินทางไปประจำต่างประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.ย.63 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ความว่า ขอถือโอกาสนี้ แสดงความปลื้มปีติยินดี และขออำนวยพร ตลอดจนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนประทศ ผู้แทนรัฐบาล และผู้แทนประชาชนในประเทศต่างๆ ซึ่งมีสัมพันธไมตรีกับประเทศของเรา

ท่านทั้งหลายได้ผ่านงานในกระทรวงการต่างประเทศมาหลายระดับ หลายปี ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ตำงแดน และในกระทรวงมาก็มากแล้ว ก็คงจะมีความเข้าใจว่าหน้าที่ของนักการทูต หน้าที่ของเอกอัครราชทูต คืออะไร ในปัจจุบันนี้การคมนาคม การสื่อสาร ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก ก็ดูเสมือนว่าโลกจะแคบลง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะง่ายไปหมด ในการติดต่อหรือทำงานต่างๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่หนีความป็นมนุษย์ หรือความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยมนุษย์ ความสัมพันธ์ในมนุมย์ สันถวไมตรี หรือความสัมพันธ์ต่างๆ ก็คือรื่องของมนุษย์

เพราะฉะนั้น การไปปฏิบัติหน้าที่นี่ก็เชื่อมสัมพันธไมตรี รักษาผลประโยชน์ของประเทศเรา เป็นผู้แทน รักษาเกียรติเเละศักดิ์ศรีของประเทศ ดูแลผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนดูเลคนไทยที่ได้อยู่ต่างประเทศ ความสุข ความทุกข์ของเขาต่างๆ ก็เป็นรื่องของสถานทูต เป็นเรื่องของทูตที่จะต้องปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ทุกอย่างท่านรู้ดีอยู่แล้ว แล้วก็ขอให้คำนึงถึงชื่อเสียงของประเทศ ศักดิ์ศรีของประเทศ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในบุคคล และในองค์กรต่างๆ ที่เราจะต้องติดต่อด้วย

ก็ขอให้ไปด้วยความโชคดี เพราะท่านเข้าใจดีอยู่แล้วว่าการเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ การเป็นทูต การเป็นสถานทูตคืออะไร ขอให้โชคดี


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ