ปปช.เปิดทรัพย์สิน 'สุพัฒนพงษ์' พ้นบอร์ดปตท. รวย 154 ล้าน พบได้เบี้ยประชุม-ค่าที่ปรึกษา-โบนัสอื้อ


เพิ่มเพื่อน    

25 ก.ย.63 -  สำนักตรวจสอบสินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง (มาตรา 102 (7)) กรณีพ้นจากตำแหน่ง โดยมีบุคคลที่น่าสนใจ เช่น นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63 โดยนายสุพัฒนพงษ์ และนางฐิติมา พันธ์มีเชาว์ คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 154,916,608 บาท ไม่มีหนี้สิน แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายสุพัฒนพงษ์ 116,714,721 บาท และเป็นทรัพย์สินของนางฐิติมา 38,210,886 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 83,611,533 บาท พบว่าเป็นเงินฝากในหลายธนาคารและสถาบันการเงิน อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด 18,346,054 บาท ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย 11,116,069 บาท ธนาคารออมสิน 35,100,520 บาท  

ในส่วนเงินลงทุน 45,951,073 บาท ส่วนใหญ่เป็นการถือครองหลักทรัพย์ พันธบัตร ของ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ มีทั้งหุ้น, ตราสารหนี้ นอกจากนี้ ยังถือครองพันธบัตรในกองทุนของ บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่น 13,544,000 บาท มีทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ นาฬิกา 8 เรือน มูลค่า 6,110,000 บาท แหวนเพชร แหวนทอง 9 วง มูลค่า 4,100,000 บาท รูปภาพแขวนผนัง จำนวน 8 รูป มูลค่า 1,050,000 บาท รูปปั้นสัมฤทธิ์ 4 รูป เหรียญบูชา พระเครื่อง สร้อยคอทองคำ และทองคำแท่ง รวมถึงต่างหูเพชร นอกจากนี้ นายสุพัฒนพงษ์ ยังแจ้งรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าวว่า มีรายได้ประจำเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าที่ปรึกษา โบนัส รวม 20,000,000 บาท และระบุว่า มีรายจ่ายประจำ เป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านและค่าใช้จ่ายส่วนตัว จำนวน 8,000,000 บาท 

ขณะเดียวกัน ป.ป.ช.ยังได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายวิทัย รัตนากร กรณีเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการและกรรมการธนาคารออมสินเมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 และคู่สมรส พบว่า มีทรัพย์สิน 397,860,400 บาท มีหนี้สิน 106,636 บาท, นายกฤษณะ บุญยะชัย กรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63  และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 9,143,098 บาท มีหนี้สิน 1,500,000 บาท, พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63 และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 29,339,998 บาท ไม่มีหนี้สิน และนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท กรณีเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ก.ค.63  และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 67,421,987 บาท และมีหนี้สิน 4,400,486 บาท 


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"