สำนักงานอัยการสูงสุด แจงปม 'วัชระ' แฉสัญญาซื้อขายถุงมือยางทำรัฐเสียหาย 125,000 ล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

25 ก.ย.63  -  สำนักงานอัยการสูงสุด ออกเอกสารข่าวระบุว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว กรณีนายวัชระ เพชรทอง ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า ซึ่งสัญญาดังกล่าวทำให้รัฐเสียเปรียบเอกชน จนได้รับความเสียหาย จำนวน 125,000 ล้านบาท จึงขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาขององค์การคลังสินค้าที่รัฐเสียเปรียบเอกชน ดังกล่าว 

สำนักงานอัยการสูงสุดขอชี้แจงว่า ปกติการตรวจร่างสัญญาให้กับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางองค์การคลังสินค้าไม่ได้จัดส่งสัญญาดังกล่าว ให้กับสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด ดังนั้น ข้อมูลที่นายวัชระ เพชรทอง ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจึงคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยสำนักงานอัยการสูงสุดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการร่างสัญญา หรือตรวจร่างสัญญาดังกล่าว จึงชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน.


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ