สำนักงานอัยการสูงสุด แจงปม 'วัชระ' แฉสัญญาซื้อขายถุงมือยางทำรัฐเสียหาย 125,000 ล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

25 ก.ย.63  -  สำนักงานอัยการสูงสุด ออกเอกสารข่าวระบุว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว กรณีนายวัชระ เพชรทอง ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า ซึ่งสัญญาดังกล่าวทำให้รัฐเสียเปรียบเอกชน จนได้รับความเสียหาย จำนวน 125,000 ล้านบาท จึงขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาขององค์การคลังสินค้าที่รัฐเสียเปรียบเอกชน ดังกล่าว 

สำนักงานอัยการสูงสุดขอชี้แจงว่า ปกติการตรวจร่างสัญญาให้กับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางองค์การคลังสินค้าไม่ได้จัดส่งสัญญาดังกล่าว ให้กับสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด ดังนั้น ข้อมูลที่นายวัชระ เพชรทอง ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจึงคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยสำนักงานอัยการสูงสุดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการร่างสัญญา หรือตรวจร่างสัญญาดังกล่าว จึงชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน.


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก