ล็อต 2 'กกต.' ประกาศแบ่งเขตเลือก ส.อบจ.อีก 9 จังหวัด


เพิ่มเพื่อน    

25 ก.ย.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ ,นนทบุรี ,ปทุมธานี , ลพบุรี
สงขลา,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี, อุทัยธานี อ่านทั้งหมด


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก