ประกันรายได้'ทำได้ไวทำได้จริง' 'จุรินทร์'เดินหน้าเพื่อเกษตรกร


เพิ่มเพื่อน    

กรุงเทพฯ ๐ เดินหน้าเพื่อเกษตรกร! "จุรินทร์" เดินหน้าประกันรายได้ปี 2 ฝากเกษตรกรเป็น "ทัพหน้า" ขยายผลแจ้งข้อมูลสู่เพื่อนเกษตรกร

           

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2563 ณ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานสัมมนาเกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คน ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนาน 5 สินค้า หรือ ประกันรายได้ปีที่ 2 ปีการผลิต 2563/64 ของรัฐบาล โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รอตอนรับ

             

ทั้งนี้เป็นการเดินหน้าความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและธกส.โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่ 2 ปีการผลิต 2563/64 ครอบคลุมจานวนเกษตรกร 7.67 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 75,017.66 ล้านบาท (วงเงินชดเชยส่วนต่าง 71,844.05 ล้านบาท ที่เหลือเป็นค่าบริหารจัดการ) ครอบคลุมพืชเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ยาง ข้าว มันสาปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมันสาปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว

             

นายจุรินทร์ กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร ฯ รัฐบาลชุดนี้ มีส่วนสำคัญช่วยให้ราคาพืชผลการเกษตรแม้ไม่ดีเลิศ  แต่ช่วยให้พี่น้องพออยู่พอกิ นและพอดำรงชีวิตอยู่ได้  ภายใต้สถานการณ์วิกฤติของโลกและวิกฤติของประเทศ  โดยข้าวเปลือกจ้าวราคาทางการ ที่ความชื้น 14.5% ราคา 9,100- 9,800 บาท ยางพารายางแผ่นรมควัน กิโลกรัมละ 56.10 บาท น้ำยางข้น ราคา 48.50 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย 19 บาท/กิโลกรัม  มันสำปะหลังราคาทางการ 2.05 -2.25 บาท/กิโลกรัม ไม่ดีมาก แต่ไม่ถือว่าลงไปเหมือนในอดีต ปาล์มน้ำมันวันนี้ขึ้นมากิโลกรัมละ 4.20 - 5 บาท ข้าวโพดราคาทางการกิโลกรัมละ 8.70 บาท สำหรับผลไม้เช่นทุเรียน กิโลกรัมละ 101 บาท มังคุดเกรดดีกิโลกรัมละ 40.60 บาท เงาะกิโลกรัมละ 29 บาท เป็นต้น

             

"แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พืชผลการเกษตรตกต่ำราคาไปไม่ได้ ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนรัฐบาลชุดนี้ก็มีนโยบายที่จะคอยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอยู่จะเรียกว่าเป็นตัวช่วย คือ นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ “ทำได้ไวทำได้จริง” และเป็นนโยบายสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมสั่งการเป็นหนึ่งในสามเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาล ที่บอกว่าถ้าเราจะเข้าร่วมรัฐบาลขอให้รัฐบาลรับนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเพื่อช่วยเกษตรกรบรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาลด้วย" นายจุรินทร์ กล่าว

             

นายจุรินทร์ ระบุว่า นายกฯรับนโยบายประกันรายได้เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ หนึ่งปีที่ผ่านมาเราสามารถโอนเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกร รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562 ก่อนสิ้นปีธ.ค. 2562 สามารถโอนเงินส่วนต่างให้เกษตรกรได้ครบทุกตัว เป็นที่มาที่บอกว่า “ทำได้ไว ทำได้จริง”  ถ้าไม่มีประกันรายได้พี่น้องจะมีรายได้ทางเดียว หรือเรียกว่ามีเงินกระเป๋าเดียว  แต่พอมีประกันรายได้ที่น้องจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทาง และรัฐบาลประกันรายได้พืชเกษตรหลัก 5 ตัวข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมันและข้าวโพด โดยโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีธ.ก.ส. ถึงมือเกษตรกรโดยตรง

             

"แต่พอมีนโยบายประกันรายได้จะมีรายได้สองทางจากการค้าในตลาดใส่กระเป๋าซ้ายและทางที่สองได้เงินส่วนต่างใส่กระเป๋าขวา รวมกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเท่ากับรายได้ที่ประกัน"รมว.พาณิชย์ ระบุและว่า  เช่น ยางพารา รัฐบาลประกันรายได้  ยางก้อนถ้วยที่กิโลกรัมละ 23 บาท ถ้าราคายางก้อนถ้วยวันนี้ 17 บาท แปลว่ามีเงินส่วนต่าง 6 บาท โอนเข้าบัญชีพี่น้องจึงเป็นตัวช่วยเกษตรกรให้มีรายได้ทั้งสองทางรวมกันตามรายได้ที่ประกัน  ขอท่านช่วยเป็นทัพหน้าไปขยายผลแจ้งเพื่อนเกษตรกรได้รับทราบข้อมูลด้วย เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อเท็จจริงให้พวกเราได้รับทราบและเข้าใจนโยบายของรัฐบาลนโยบายกระทรวงเกษตรและนโยบายกระทรวงพาณิชย์มากขึ้น.


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์