โพลตอกม็อบซ้ำเติมชาติ แนะยุบพรรคเด็ดแกนนำ


เพิ่มเพื่อน    

  ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ ม็อบ 19 กันยายน กับ การซ้ำเติม พบประชาชนร้อยละ 91.2 ระบุซ้ำเติมวิกฤติชาติและซ้ำเติมวิกฤติความเดือดร้อนของประชาชน ไม่รักแต่อย่าทำลาย  ใครผิดว่าไปตามผิด จัดการตามกฎหมายแกนนำม็อบและกลุ่มผู้สนับสนุน ไม่ให้มีการลอกเลียนแบบทำผิดซ้ำ ควรยุบพรรคที่สนับสนุน

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ม็อบ 19 กันยายน กับการซ้ำเติม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,119 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.9 ระบุม็อบ 19 กันยายนที่ผ่านมา ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ในขณะที่ร้อยละ 10.1 ระบุไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
    ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.2 ระบุม็อบ 19 กันยายน ซ้ำเติมวิกฤติชาติและซ้ำเติมวิกฤติความเดือดร้อนของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 8.8 ระบุไม่ซ้ำเติม นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.0 ระบุม็อบและกลุ่มผู้สนับสนุนกำลังสร้างความแตกแยกและทำลายรากฐานของประเทศตนเอง ในขณะที่ร้อยละ 8.0 ระบุไม่สร้างความแตกแยก
    อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.0 ระบุใครผิดว่าไปตามผิด จัดการตามกฎหมายแกนนำม็อบและกลุ่มผู้สนับสนุน ไม่ให้มีการลอกเลียนแบบทำผิดซ้ำ ในขณะที่ร้อยละ 8.01 ระบุไม่ต้องจัดการ
    ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.2 ระบุควรลงโทษสูงสุด ยุบพรรคการเมืองที่มีนักการเมืองหนุนหลังการชุมนุมล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่ร้อยละ 8.8 ระบุไม่ควร นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.1 ระบุเห็นด้วยว่าไม่รักแต่อย่าทำลายความรักความสามัคคีของคนในชาติ ห้ามล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ เพราะเป็นเรื่องจำเป็นต่อความสงบสุขของบ้านเมือง ในขณะที่ร้อยละ 3.9 ระบุไม่เห็นด้วย
    ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า ม็อบ 19 กันยายน ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป เพราะเป็นการชุมนุมที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการชุมนุม ตรงกันข้ามประชาชนทั่วไปกลับเล็งเห็นว่าการชุมนุมกำลังนำไปสู่ความแตกแยก ทำลายความรักความสามัคคีของคนในชาติ กำลังล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติที่เป็นเรื่องจำเป็นต่อความสงบสุขของบ้านเมือง ถ้าบ้านเมืองไม่สงบสุขมั่นคง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก ทุกกลุ่มผลประโยชน์จำเป็นต้องตัดไฟแต่ต้นลม ส่งตัวแทนเข้าเจรจาหาข้อยุติอย่างเร่งด่วน เพื่อสกัดกั้นความรุนแรงบานปลายที่อาจเกิดขึ้นจนยากเกินเยียวยาได้.

 


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'