เปิดคะแนนคุณธรรม-ความโปร่งใสรัฐ 'เกรดซี' อื้อ ธอส.คว้าแชมป์ อบต.สะอาด ร้อยเอ็ด ได้ที่โหล่


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

28 ก.ย.63 -  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดงาน ITA DAY 2020 – Talks and Result Announcement นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีสนทนา และประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายในหัวข้อ “การประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: ข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ในสายตาของคนไทยทั่วประเทศ” ตอนหนึ่งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนน ITA เฉลี่ยของไทยอยู่ที่ 67.90 คะแนน หรือระดับ C โดยหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ 99.60 คะแนน ส่วน อบต.สะอาด ใน จ.ร้อยเอ็ด ได้ 28.16 คะแนน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ หรือได้คะแนนเกิน 80 คะแนนขึ้นไปเพียงร้อยละ 13.19 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปีนี้มีหน่วยงานจำนวนมากเข้าร่วมประเมิน ITA รวมถึงมีบุคคลเข้าเป็นผู้ประเมินกว่า 1.3 ล้านคน เป็นสัญญาณที่ดีของการเข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตของไทย 

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า เดิมตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2565 จะให้ทุกหน่วยงานได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ถือเป็นเป้าหมายที่ยาก และท้าทายอย่างยิ่ง เพราะขณะนี้พบว่ามีหน่วยงานรัฐได้คะแนนประเมินค่อนข้างต่ำ และยังมีถึง 499 หน่วยงานได้คะแนนระดับต่ำ หรือ F โดยเฉลี่ยคือ หน่วยงานส่วนกลางค่าประเมินจะอยู่ในระดับกลางถึงสูง แต่หน่วยงานระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นจะได้ค่าประเมินระดับกลางลงไปต่ำ ขณะที่หน่วยงานของรัฐมีจุดอ่อนเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การพัฒนาเรื่อง e-Service มีหน่วยงานที่พัฒนาได้เพียง 1,522 แห่งเท่านั้น ขณะที่หน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่สามารถให้บริการแบบ e-Service ได้ ขณะเดียวกัน ข้อค้นพบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐในสายตาคนไทย พบว่า พฤติกรรมการรับสินบนมีแนวโน้มลดลง หน่วยงานภาครัฐเคร่งครัดต่อการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง ส่วนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสร้างการรับรู้ด้านการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มากพอ 

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวอีกว่า พฤติกรรมการเททรัพย์สินของข้าราชการไปเป็นของส่วนตัวตอนนี้มีแนวโน้มลดลง แต่เจ้าหน้าที่รัฐยังไม่มั่นใจในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตภายในหน่วยงาน เรื่องนี้เป็นปัญหา แม้ ป.ป.ช. จะมีมาตรการกันพยาน หรือมาตรการการจ่ายเงินให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสทุจริต ซึ่งศาลปกครองเคยมีคำวินิจฉัยให้ ป.ป.ช. จ่ายเงินให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสทุจริตได้แล้ว ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. ไม่กล้าจ่ายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับ ดังนั้นหวังว่ามาตรการต่าง ๆ จะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความเชื่อถือมากขึ้น อย่างไรก็ดี ป.ป.ช. จะเสนอผลการประเมินให้แก่คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบต่อไป คิดว่าผู้นำประเทศคงสนใจ และอาจตกใจเหมือนกันที่คะแนนยังอยู่ในระดับต่ำ โดยตนจะนำผลการประเมิน ITA เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับการประเมิน และการเปิดเผยข้อมูลอีกด้วย.


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"