คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า(ปปร.24) พบ ชาวบ้าน อบต.บึงนคร หัวหิน ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้


เพิ่มเพื่อน    

เวลา 14.30 นวันที่ 26 กันยายน  คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายสมเกียรติ กอไพศาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่พบชาวบ้านตำบลบึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ  เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในวิถีชีวิตประจำวันโดยมี นายศึกฤทธิ์ เต็มฟอม นายก อบต.บึงนครและ ผญบ. ชาวบ้านกล่าวนำเสนอปัญหาที่ผ่านมาว่า ตำบลบึงนคร  อำเภอหัวหิน ซึ่งอำเภอหัวหินเป็นแหล่างท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของโลก ใครจะเชื่อว่าไม่มีไฟฟ้าใช้

 

นายศึกฤทธิ์ ฯ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครนี้ เป็นตำบล . มี 12 หมู่บ้าน มีบ้านเรือน 2.307 ครอบครัว รวมประชากร 5.007 คน   แต่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นแสงสว่าง ทุกหมู่บ้าน  เนื่องจากที่ผ่านมาตนเองได้ยื่นขอให้ทางการไฟฟ้าฯเข้ามาขยายเขต ในงบประมาณที่การไฟฟ้าฯมีอยู่ 40 ล้านบาท แต่ทางทหารของศูนย์การทหารค่ายธนะรัชต์(ปราณบุรี) ไม่อนุญาติ   โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ความปลอดทางทหารที่มีเอาไว้ใช้ฝึกและความมั่นคง

 

ในเรื่องนี้มีการนำเข้าร้องเรียนในที่ประชุมกับทางทหารฝ่ายปกครอง และร้องเรียนถึงถวายฎีกา และแม้แต่ทางองคมนตรีก็เคยลงมาตรวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน  ขณะนี้ 30 ปีแล้ว  อบต.บึงนครก็ยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามายังหมู่บ้านในตำบล ซึ่งในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล นั้นก็มี โรงเรียน  วัด  อนามัย แต่เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน มันก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่  โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนการสอนของครูนักเรียนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์สอน ตามที่กระทรวงกำหนดก็ใช้งานไม่สะดวก รวมแม้กระทั่งอบต.เอง  อีกทั้งการเก็บข้อมูลยารักษาโรคของผู้ป่วยที่มาใช้บริการอนามัย ด้วย

 

จึงมีหน่วยงานราชการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาให้ใช้แต่คุณภาพมันต่ำเกิดความเสียหายเก็บพลังไฟฟ้าไม่ได้จึงทำให้แต่ละหมู่บ้าน บ้านแต่ละครัวเรือนก็ต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าใช้กันเอง รวมทั้งตะเกียงด้วย

 

นายศึกฤทธิ์ ฯ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากปัญหากระแสไฟฟ้าแล้วก็ยังมี ระบบน้ำประปา  เนื่องจากทุกๆบ้านทำการเกษตร แต่ระบบน้ำยังไม่มี มันส่งผลกระทบกับผู้คนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ทางคณะนักศึกษานำเรื่องที่ได้รับนี้ส่งให้ทางฝ่ายภาครัฐดำเนินการช่วยเหลือให้ด้วยเพราะมัน 30 กว่าปีแล้วที่เดือดร้อนกันมา

 

ทางด้าน นายสมเกียรติฯ กล่าวว่า จะรวบรวมเรื่องที่ชาวบึงนครได้รับผลกระทบประสานไปยังฝ่ายทหาร และส่วนราชการว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมานี้จะแก้ไขร่วมกันอย่างไรเพื่อให้ทุกอย่างลงตัวเพื่อให้ชาวบ้านไม่เดือดร้อนและเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเพราะพื้นที่นี้จากหมู่บ้าน ตำบล และเป็น อบต.แล้ว.


"ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์"ถึงวันนี้ (๒๖ ต.ค.๖๓).......ประเมินสถานการณ์ผ่านแนวรบด้านถนนและด้านรัฐสภาแล้ว เป็นไงบ้างครับ?"ล้มเจ้า" สำเร็จแน่?

หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?