ไม่ธรรมดา 'เอี่ยม' เลื่อนชั้นนั่งรองหัวหน้าพรรค 'นคร-แม่ทัพสงคราม 2 ระบอบ' หลุดกก.บห.เพื่อไทย


เพิ่มเพื่อน    

1 ต.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มีทั้งสิ้น 24 คน ประกอบด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัย มีรองหัวหน้าพรรค 10 คน ประกอบด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง, นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นายเกรียง กัลป์ตินันท์, นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร, นายพิชัย นริททะพันธุ์, นายสุทิน คลังแสง, นายไชยา พรหมา, พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นเลขาธิการพรรค และมีรองเลขาธิการพรรค 5 คน ประกอบด้วย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม, นายจิรวัฒน์ ศิริพาณิชย์, นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล, นายคุณากร ปรีชาชนะชัย และ นายนพ ชีวานันท์ น.ส.ธีรรัตน์ สำเรีจวณิชย์ เป็นเหรัญญิกพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ เป็นโฆษกพรรค และมีกรรมการบริหารพรรค 4 คน ประกอบด้วย นายชวลิต วิชยสุทธิ์, นายสรวงศ์ เทียนทอง, นายองอาจ วงษ์ประยูร และนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

ผู้ชื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารชุดเก่าที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 2ร มิ.ย.2563 ประกอบด้วย 1. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค 2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรค 3. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค 4. นายไพจิต ศรีวรขาน รองหัวหน้าพรรค 5. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค 6. นายวิทยา บุรณศิริ รองหัวหน้าพรรค7. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรค 8. นายชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรค 9. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรค 10. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองหัวหน้าพรรค 11. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค 12. นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรค 13. พลตํารวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์ รองหัวหน้าพรรค

14. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค 15. นางสาวละออง ติยะไพรัช รองเลขาธิการพรรค 16. นายจตุพร เจริญเชื้อ รองเลขาธิการพรรค 17. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรค 18. นายศราวุธ เพชรพนมพร รองเลขาธิการพรรค 19. นายสุรชาติ เทียนทอง รองเลขาธิการพรรค 20. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรค 21. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค

22. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค 23. นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค 24. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรค

25. นายประพนธ์ เนตรรังษี กรรมการบริหารพรรค 26. นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค 


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"