ยูเนสโกห่วง'สถานีไฮสปีดอยุธยา' หามาตรการดูแล ไม่กระทบมรดกโลก


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันที่ 7 ต.ค. - นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากการประชุมหารือร่วมกับ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายพิเชฐ คุณา ธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีประเด็นพิจารณาการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย โดยอยู่ระหว่างการสร้างเส้นทางช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ซึ่งเส้นทางดังกล่าวได้ผ่านบริเวณสถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผ่านในพื้นที่ใกล้กับแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้หลายฝ่ายมีความวิตกกังวลถึงการก่อสร้างสถานีรถไฟที่มีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับระบบการคมนาคมขนส่งทางรางในบริเวณนั้น จะส่งผลต่อสถานีรถไฟเดิมที่เป็นโบราณสถานและแหล่งมรดกโลก

 

 

     นายประทีป กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก ได้มีหนังสือส่งมายังกรมศิลปากร แสดงความห่วงใยและกังวลถึงโครงการดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะให้หามาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทั้งด้านภูมิทัศน์และคุณค่าความโดดเด่นของมรดกโลก ดังนั้น จึงหารือแนวทางการลดผลกระทบในทางลบแก่โบราณสถานและแหล่งมรดกโลก

     " ที่ประชุมมีความเห็นเบื้องต้นว่า การก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี ให้พยายามลดขนาดของอาคาร โดยยึดหลักความเรียบง่ายและความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งให้ความสำคัญกับประโยชน์ใช้สอยหลักทางด้านการคมนาคม ขณะที่การพัฒนาพื้นที่เพื่อการสันทนาการและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สำหรับการพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าให้ถือเป็นความสำคัญในลำดับรอง พร้อมกันนี้ ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณารูปแบบสถานีและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีร่วมกันต่อไป ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตนจะนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน วันที่ 9 ต.ค. นี้ จากนั้นจะส่งการประชุมต่อไปยังคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ต่อไป " นายประทีป กล่าว

 

 


มีแต่คนถาม "ผบ.ตร." ไปไหน ผมก็ตอบไปตามตรง "ไม่รู้เหมือนกัน"! คือไม่รู้จริงๆ เพราะไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย ไม่ว่ายามปกติหรือยามไม่ปกติ

สิงหา."ปฏิรูปแบบปฏิวัติ"
ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”