กรมชลฯออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯ 11  จังหวัด เฝ้าระวังปริมาณน้ำ 


เพิ่มเพื่อน    

9ต.ค.63 - นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รักษาการอธิบดีกรมชลประทาน ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่  8 ตลาคม 2563เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่  1   ไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี,ปทุมธนี, นนทบุรี สมุทรปราการ, ผู้ว่ราชการกรุงเทพมหานคร, อธิบดีกรมป้องกันและบรเทาสาธารณภัยและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่า สืบเนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยเกือบตลอดสัปดาห์ ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรค์ ส่งผลให้ระดับน้ำและปริมาณน้ำในแม่น้ำปิง แม่น้ำนำน และแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น

ปัจจุบัน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 วลา 06.00  น   สถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ที่ระดับ +16.50 ม.รทก มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา  648 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,300 - 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนจ้าพระยาในกณฑ์น้อยที่สุด จึงได้เพิ่มการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง รวมจำนวน 535 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

ขณะเดียวกันต้องเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนจ้าพระยาประมาณ 700-900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ตั้งแต่บริวณตำบลกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำภอเสนา และตำบลทดินแตง อำเภอผักไห่ จัหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.5-1.00  มตร ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริวณตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา 

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะบริหารจัตการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การกษตร  หากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มเติมที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 900 ลูกบาศก์มตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนหน่วยงนที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้งร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้นอาหาร ประชาชนที่อศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยด้านท้ายประตูระยน้ำผักไห่ ขอให้เฝ้ระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.


ต้องบอกว่า..... ถึงวาระ "ขุดเหี้ย" จากรูที่ซุ่มซ่อนแถวๆ มหา'ลัยออกมาถลกหนังกันแล้ว! พันธุ์ไทย เป็นพันธุ์หางแดง แต่วานซืน ที่ถูกถลกหนังไปตัว เป็นพันธุ์ "หัวแดง" เข้ามาผสมพันธุ์-วางไข่อยู่สถาบันศึกษาย่านขอนแก่น ร่วม ๓๐ ปี

'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ