เปิดไทม์ไลน์ 'กกต.' จัดเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ.


เพิ่มเพื่อน    

 

9 ต.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมายังกกต.แล้วเมื่อวันที่ 7 ต.ค. และกกต.เตรียมที่จะมีการประชุมเรื่องดังกล่าวในวันที่ 12 ต.ค.นี้นั้น 

มีรายงานว่า หากกกต.เห็นชอบที่จะให้กำหนดให้วันที่ 20 ธ.ค. 63 เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามไทม์ไลน์ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่สำนักงานกกต.เตรียมไว้และจะเสนอให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาเห็นชอบนั้น กำหนดช่วงเวลาต่างไว้คือ 

วันที่ 6 ต.ค.  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น  

วันที่ 15 ต.ค. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด(ผอ.กต.จว.)เสนอรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกกต.ท้องถิ่น

วันที่ 16 ต.ค. วันสุดท้ายที่ผอ.กต.จว.ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

วันที่ 19 ต.ค. กกต.พิจารณาแต่งตั้งกกต.ท้องถิ่น

วันที่ 21-23 ต.ค. ประชุมชี้แจงแก่ผอ.กต.จว.และปลัดจังหวัด

วันที่ 28 ต.ค.กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

วันที่ 4 พ.ย.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ผอ.กต.ท้องถิ่น) ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

วันที่ 9-13 พ.ย. รับสมัครเลือกตั้ง

วันที่ 20 พ.ย. ผอ.กต.ท้องถิ่นประกาศรายชื่อผู้สมัคร

วันที่ 21-23 พ.ย.ผู้สมัครที่ไม่ได้รับสมัครยื่นคำร้องต่อกกต.

วันที่ 21-30 พ.ย.บุคคลร้องคัดค้านว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัคร

วันที่ 24 พ.ย.วันสุดท้ายที่ผอ.กต.ท้องถิ่นประกาศหน่วยเลือกตั้ง/ ที่เลือกตั้ง /ปิดประกาศรายชื่อฯ

วันที่ 29 พ.ย.วันสุดท้ายผอ.กต.ท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/รักษาความปลอดภัย

วันที่ 5 ธ.ค.วันสุดท้ายที่ผอ.กต.ท้องถิ่นแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน

วันที่ 12 ธ.ค.ผู้สมัครฯแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 19 ธ.ค. วันสุดท้ายที่ศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัครและวันสุดท้ายการมอบอุปกรณ์

วันที่ 20 ธ.ค. วันเลือกตั้งอบจ.

วันที่27 ธ.ค.วันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์