'สมเด็จพระสังฆราช'ทรงอธิษฐานครองผ้าพระกฐิน


เพิ่มเพื่อน    

11 ต.ค.63-เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินกลับแล้ว คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เชิญผ้าขาวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นผ้าพระกฐินตามแบบคณะธรรมยุตมาซัก กะ ตัด เย็บ ย้อม กระทั่งแล้วเป็นอันตรวาสก (สบง) เสร็จในคืนนั้น ตามพระวินัยบัญญัติ

คืนวันเสาร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์วัดราชบพิธพร้อมเพรียงกันนำอันตรวาสกที่พระภิกษุร่วมกันทำนั้น ขึ้นเฝ้าถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตามมติสงฆ์ที่ถวายให้ทรงเป็นองค์ครองผ้าพระกฐิน ณ ตำหนักอรุณ ซึ่งอยู่ในเขตมหาสีมา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงทําพินทุกัปปะ ทรงอธิษฐานเป็นจีวรครอง แล้วทรงเสนอต่อสงฆ์ให้อนุโมทนาพระกฐิน พระภิกษุทั้งนั้นถวายอนุโมทนาพระกฐิน สวดสาธยายอานิสงส์กฐินและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศาสนูปถัมภก เป็นเสร็จการ


ตอนนี้...... ต่างชาติแก๊ง "จักรวรรดินิยมอำนาจตะวันตก" โผล่หางบ่อยขึ้น หมายถึงอะไร? ก็หมายถึง "ม็อบ ๓ นิ้ว" กำลังถึงทางตัน ยิ่งถูกฝ่ายบ้านเมืองใช้แผน "น้ำร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย"

ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'