เพื่อไทย โวพร้อมคิดใหม่ทำใหม่ ทำให้ประชาธิปไตยกินได้


เพิ่มเพื่อน    

12 ต.ค.63 - ที่ห้องประชุม 8A ที่ทำการพรรคเพื่อไทย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รวมทั้งสิ้น 24คน ได้ประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรก หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่1ต.ค.เป็นที่น่าสังเกตุว่า คุณแจ๋ว หรือนางจุฑารัตน์ เมนะเศวต คนสนิทคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ได้เดินทางมาที่พรรคเพื่อไทยด้วยชุดสีเทา สวมแว่นตาดำ หลังจากแถลงข่าวของคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วเสร็จ เธอได้ปรากฎตัวที่ทำการพรรคเพื่อไทยชั้น8  

เวลา12.15น.นายสมพงษ์ แถลงผลการประชุมว่า กว่า 6 ปี 4 เดือนที่ผ่านมา ที่ประชาชนต้องทนอยู่ภายใต้การบริหารประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ ประเทศไทยต้องประสบปัญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเมื่อถูกซ้ำเติมด้วยการระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้เศรษฐกิจของประเทศทรุดหนัก ประชาชนทุกระดับต่างได้รับความเดือดร้อน สิ้นหวังกันถ้วนหน้า ธุรกิจต่างๆ ทยอยปิดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมที่มีข่าวเตือนรัฐบาลไว้ว่า เนื่องจากกำหนดการพักหนี้ของธุรกิจ และหนี้บุคคลจะสิ้นสุดลง ทำให้ผู้มีหนี้สินไม่อาจหารายได้มาชำระทัน กิจการการค้าจะต้องปิดตัวในจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คนตกงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวิกฤติในด้านอื่นตามมา ยิ่งเป็นการซ้ำเติมประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่วิกฤติทางด้านการเมือง ด้วยกฎกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ถูกจัดทำขึ้นเพื่อสืบทอดอำนาจของคณะบุคคลที่ทำรัฐประหาร เพื่อตอบแทนผลประโยชน์ของพวกพ้องตน ข้อเรียกร้องของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันเป็นต้นตอของความขัดแย้งและความวุ่นวาย แต่ผู้มีอำนาจ ผู้นำรัฐบาลกลับเพิกเฉย ไม่ให้ความสำคัญ พยายามใช้กลไกทุกวิถีทางที่จะเตะถ่วง ยื้อเวลา มองข้ามปัญหา 

ด้วยสถานการณ์วิกฤติของประเทศดังที่กล่าวในข้างต้น พรรคเพื่อไทยภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารชุดนี้ จึงขอประกาศว่า เมื่อรัฐบาล ไม่อาจเป็นที่พึ่งหวังได้ พรรคเพื่อไทย จะคิดใหม่ ทำใหม่อีกครั้ง ร่วมกับประชาชน สรรหาโอกาส เพื่อต่อสู้วิกฤติ พรรคจะร่วมกับประชาชน ปลดเปลื้องพันธนาการทั้งมวล มุ่งหาโอกาสฝ่าฟันวิกฤติเศรษฐกิจให้จงได้ จะร่วมศึกษา ค้นหาโอกาสทางออกใหม่ๆ นอกกรอบเดิมๆ พรรคเพื่อไทยจะเริ่มจากการปรับโครงสร้างการทำงานของพรรค เพื่อให้การบริหารจัดการกิจการทั้งภายในองค์กรและประสานกับภายนอก มีศักยภาพที่สอดรับกับสถานการณ์   

โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ ที่สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง พรรคยึดหลักการกระจายอำนาจ และการระดมทรัพยากรบุคคลระดับต่างๆ ของพรรคอย่างเต็มที่ ประเด็นปัญหาหลักที่พรรคเพื่อไทยจะเร่งให้ความสำคัญ มี 3 เรื่องหลักคือ 1.การแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ จากประสบการณ์ของเราที่สามารถสร้าง ประชาธิปไตยกินได้ กลับมาอีกครั้ง 2.การร่วมขับเคลื่อนกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย 3.การแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ สร้างรากฐานการพลิกเปลี่ยนประเทศในระยะยาว ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันและยึดมั่น ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทุกจังหวะการคิด และการขับเคลื่อนของพรรคเพื่อไทย หัวใจยังคงอยู่ที่ประชาชน 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า โครงสร้างใหม่เพื่อไทย เป็นการผนึกกำลังจาก รุ่นสู่รุ่น จะจับมือกันเดินหน้าแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ  และร่วมกันกำหนดงานด้านต่างๆ  โดยได้แบ่งคณะทำงาน 10คณะ 1.คณะทำงานกิจการสภา ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และประธานวิปฝ่ายค้าน  2.คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ช่วยกันรับผิดชอบ 3.คณะทำงานด้านนโยบายและวิชาการ มีนายนพดล ปัทมะ เป็นผู้รับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลนโยบาย วิชาการ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เป็นผู้รับผิดชอบ  4.คณะทำงานด้านการสื่อสารการเมือง และกองโฆษก ผู้รับผิดชอบ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด  5.คณะทำงานด้านการพัฒนาฐานสมาชิก ผู้รับผิดชอบ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อำนวยการพรรค  6. คณะทำงานพัฒนาพื้นที่เลือกตั้ง  ผู้รับผิดชอบ คือ หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค  7.คณะทำงานบริหารและพัฒนากิจการพรรค ผู้รับผิดชอบ -เลขาธิการพรรคและผู้อำนวยการพรรค  8. คณะทำงานด้านกฎหมาย ผู้รับผิดชอบ นายชูศักดิ์ ศิรินิล 9. คณะทำงานด้านต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบ นางนลินี ทวีสิน  10.คณะทำงานเครือข่ายและแนวร่วมกลุ่มวิชาชีพต่างๆ   ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค  

เลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ในประเด็นเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคเตรียมตั้งคณะอำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับ ซึ่งหัวหน้าพรรคจะเป็นประธานคณะ และเลขาธิการพรรคจะรับหน้าที่เลขานุการคณะ เพื่อให้พร้อมทำงานทันทีที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งท้องถิ่น นอกจากนี้พรรคเพื่อไทยจะร่วมกับประชาชน ช่วยกันหาวิธีรับมือมหาวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่กำลังมาถึง พบกับทีมเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย ในงาน เพื่อไทย Talk เรื่อง คิดใหม่ ทำใหม่ กู้มหาวิกฤติเศรษฐกิจไทย ในวันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ขณะเดียวกันพรรคเตรียมจัดสัมนาพรรค ในช่วงก่อนสิ้นเดือนตุลาคม อีกด้วย  

เมื่อถามว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ นายสมพงษ์กล่าวว่า ด้วยเวลาอันใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจ. คงไม่ได้คุยกัน แต่ในบางพื้นที่หากพรรคร่วมฝ่ายค้านส่งผู้สมัครเหมือนกัน ต่างคนก็ต้องต่างกันหาเสียง แต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้น หากจังหวัดไหน ส.ส.พื้นที่ในจังหวัดนั้น เห็นตรงกัน จะส่งในนามพรรคเพื่อไทย ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ จะไม่ให้ใช้ในนามพรรค พรรคเพื่อไทย จะส่งผู้สมัครนายกอบจ.ให้ได้มากที่สุด พื้นที่ไหนส่งในนามพรรค ผู้บริหารพรรคจะแบ่งกำลังลงไปช่วยหาเสียงแน่นอน 

นายประเสริฐกล่าวว่า การส่งผู้สมัครนายกฯอบจ. หากในจังหวัดนั้นส.ส.เห็นตรงกัน พรรคก็ยินดี แต่ก็ต้องยื่นความประสงค์มาที่พรรคเพื่อไทยด้วย หากในจังหวัดนั้นส.ส.คิดไม่ตรงกัน พรรคก็จะให้ลงในนามอิสระ เพราะเราก็ไม่อยากเสียฐานมวลชน 

เมื่อถามว่าในส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. พรรคจะส่งผู้สมัครหรือไม่ นายสมพงษ์กล่าวว่า ในส่วนของกทม.ยังมีเวลาอีกระยะ ที่ยังหารือกันได้ พรรคจะส่งใครนั้น ต้องมีการเตรียมตัว แต่จะเหมาะสมอย่างไร อยู่ที่กาลเวลา นายประเสริฐกล่าวเสริมขึ้นมาว่า ทราบจากข่าวจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. สิงหาคม2564 และในเบื้องต้นก็มีผู้แจ้งความจำนงจะลงสมัครสก. สข. ด้วย  

เมื่อถามว่า การชุมนุมวันที่14ต.ค. พรรคเพื่อไทยมีท่าทีอย่างไร นายสมพงษ์กล่าวว่า การไปสังเกตการณ์เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล ใครจะไปสังเกตการณ์เป็นสิทธิ ส่วนบุคคล แต่เราไม่ได้ดำเนินการ แต่เราสนับสนุนประชาธิปไตยอยู่แล้ว เท่าที่ทราบ เนื่องจากกรรมาธิการปกครอง สภาฯ ที่เคยไปสังเกตการณ์ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ประชุม เพราะอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุม จึงไม่มีมติให้อนุกรรมาธิการไปสังเกตการณ์เหมือนการชุมนุมเมื่อ 19ก.ย. ซึ่งอาจจะมีส.ส.บางคน ไปสังเกตการณ์บ้าง คงไม่ถึงขั้นไปตั้งเต๊นท์อะไร ส่วนที่ถามว่าจะมีการตั้งวอร์รูมติดตามถานการณ์หรือไม่ พรรคเพื่อไทย มีบุคคลากรติดตามอยู่แล้ว ในวันที่14ต.ค. ผู้ใหญ่ของพรรคก็อยู่ที่พรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว