“พระมหาชนกภูมิพล” ประติมากรรมความงามใน"ความเพียร"  


เพิ่มเพื่อน    


 
    เนื่องในวันครบรอบ 4ปีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี นอกจากการจัดงาน"ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์ปีที่ ๔ " คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ยังจัดนิทรรศการหลากหลายเพื่อน้อมอาลัยรำลึก 


    โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกิจ และสิ่งแสดง พิเศษสำหรับปีนี้้คือ “พระมหาชนกภูมิพล” ประติมากรรมที่ไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน คณะแพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาลได้รับมอบประติมากรรมดังกล่าว จาก รศ.นพ.ศภุชยั รัตนมณีฉัตร อดีตหัวหน้าสถานเทคโนโลยี การศึกษาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั่นคือ พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์ จักรีในพระอิริยาบถขณะทรงงาน 


      พระบรมรูปนี้้สร้างสรรค์โดย หฤทยาวิจิตรศิลป์ ประกอบด้วยศิลปินผู้สร้างสรรค์ ได้แก่ ผศ.หฤทยา ขุนน้อย คณุชาล ขุนน้อย และคุณมงคล ฤาชัยราม เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ จัดสร้างในประเทศไทย จำนวน  9  องค์ องค์ที่รศ.นพ.ศุภชัยมอบให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราช คือ องค์ที่ 9 มีหมายเลข “ ๙/๙” สลักอยู่ที่พระบรมรูป พระบรมรูปครึ่งพระองค์นี้ เป็นประติมากรรมลอยตัว ทำจากบรอนซ์ ขนาดเท่าพระองค์จริง ขนาด สูง ๙๘ เซนติเมตร น้ำหนัก ๒๐๐ กิโลกรัม วางบนแท่นฐานทรงสี่เหลี่ยม ทำจากหินแกรนิต ขนาด ๑๐๐x ๑๐๐x๑๒๐ เซนติเมตร น้ำหนัก ๓๐๐ กิโลกรัม หากรวมองค์พระบรมรูปพร้อมฐานจะสงู ๒๑๘ เซนติเมตร และมีน้ำหนักมากถึง ๕๐๐ กิโลกรัม 


        พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ ๙ แสดงพระอิริยาบททรงงาน มีกล้องถ่ายภาพและแผนที่ส่วน พระองค์ และยังมีภาพสลักนูนต่าสำคัญที่แสดงถึงการบำเพ็ญเพียรบารมี ผ่านเรื่อง “พระมหาชนก” ผู้ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรในทศชาติชาดกตอนสดุท้าย อยู่ที่พระขนองหรือด้านหลังของพระบรมรูป  ประติมากรรมชิ้นนี้ไม่เพียงแค่แสดงความงดงามทางด้านศิลปะ แต่ยังแสดงถึงความน้อมรำลึกถึง ในหลวงในความทรงจำของศิลปิน 


         ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงงานหนัก ด้วยความเพียร วิริยะ ในการพัฒนา ประเทศ เพื่อให้ราษฎรชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงเป็นแบบอย่างเรื่องความเพียร ทรงค้นหา ความหมายทางธรรม และทรงสอนด้วยพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ที่กลายเป็นคำสอนที่ติดตรึงใส่เกล้าชาวไทยมิเสื่อมคลาย 

 


          ถ้อยคำที่บรรยายถึงความงามของประติมากรรมนี้้คงไม่อาจอธิบายถึงความงามและความรู้สึกที่ ผู้ชมจะได้รับเมื่อได้มายืนชมประติมากรรมที่อยู่ตรงหน้าด้วยตัวเอง.. จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวงในความทรงจำ” ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และท่านสามารถติดตามรายละเอียด ก าหนดการกิจกรรมงานศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ ๔ ได้ทางเพจ Sirirajpr 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก