หยุดบิดเบือนความจริง 'ดร.เสรี' ถามใครคุกคามใคร แล้วใครใช้ความรุนแรง แล้วใครจาบจ้วงสถาบัน?


เพิ่มเพื่อน    

17 ต.ค.63 - ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า  "ใครคุกคามใคร แล้วใครใช้ความรุนแรง แล้วใครจาบจ้วงสถาบัน แล้วใครจะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย หยุดบิดเบือนความจริง หยุดสร้างวาทกรรมได้แล้วนะคะ"


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก