อ่วม!!ทางหลวงชนบทแจ้งอุทกภัย 3 จังหวัดกระทบ13สายทาง สั่งเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน


เพิ่มเพื่อน    

 

19 ต.ค.63-รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) สำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (19 ต.ค.63 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว

โดยได้รับผลกระทบ จำนวน 13 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 12 สายทาง ได้แก่

- สาย นย.2024 แยก ทล.33 - บ้านอุโมงค์ อ.บ้านนา,องครักษ์ จ.นครนายก

- สาย สก.2004 แยก ทล.33 – คลองหาด อ.วัฒนานคร,คลองหาด จ.สระแก้ว

- สาย สก.3007 แยก ทล.348 – บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ  อ.โคกสูง,วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- สาย สก.3018 แยก ทล.348 – บ้านคลองตะเคียน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

- สาย สก.4020 แยก ทล.3462 – บ้านคลองบุหรี่ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

- สาย สก.5022 แยกทางหลวงชนบท สก.2017 – บ้านตุ่น อ.วัฒนานคร,อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

- สาย สก.4023 แยก ทล.3486 – บ้านกระสัง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

- สาย สก.4024 แยก ทล.3395 – บ้านสันติสุข อ.คลองหาด,อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

- สาย สก.4025 แยก ทล.3198 – บ้านหนอง อ.วัฒนานคร,อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

- สาย สก.5053 แยกทางหลวงชนบท สก.4033 – บ้านทับใหม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- สาย สก.3069 แยก ทล.348 – บ้านทับทิม อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

- สาย สก.3086 แยก ทล.348 – บ้านโคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และมีสายทางที่สัญจรผ่านไม่ได้ 1 สายทาง เนื่องจากมีปริมาณน้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร

- สาย ชน.5028 แยก ทช.ชน.5016 – บ้านวังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

ทั้งนี้ ทช. ได้ติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากอุทกภัยในบริเวณสายทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยการนำกระสอบทรายกั้นน้ำ เพื่อป้องกันปริมาณการไหลของน้ำเข้าสู่บ้านเรือน  พร้อมปักเสานำทางเป็นแนว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ออกจากบริเวณบ้าน อาทิ ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯ

อย่างไรก็ตาม ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะรายงานทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง


"วัคซีน" นี่ อยากให้เข้าใจกันชัดๆไม่ใช่ "ยารักษาโควิด"เป็นชีววัตถุหรือ "เชื้อโรค" ที่ฉีดเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มันสร้าง "แอนติบอดี" ขึ้นมา สร้างขึ้นมาทำไม.......

"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'