พรึ่บ! กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมประณามคนบงการปลุกปั่นเยาวชนเป็นเครื่องมือล้มสถาบัน


เพิ่มเพื่อน    

21 ต.ค.63 - ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม มีกลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่จังหวัดนครพนม จาก 97 ตำบล 1131 หมู่บ้าน จำนวน 4,325 คน นำโดย นายเสกสรรค์  วิเศษสุนทร ประธานชมรมกำนันฯ/กำนันตำบลนาราชควาย  สวมใส่ชุดสีของแผ่นดิน เพื่อร่วมแสดงจุดยืน ปกป้องชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัย

โดยมีแผ่นป้ายประณามกลุ่มผู้บงการเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้บุตรหลานออกหน้าแทน จึงขอให้หยุดใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือและชูพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมโบกธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นการแสดงพลังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ก่อนที่จะมีการร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี

ทั้งนี้ นายเสกสรรค์ วิเศษสุนทร ประธานชมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครพนม ได้ยื่นหนังสือถึงนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการส่งสารกำลังใจไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยระบุว่า “ตามที่ได้มีสถานการณ์นัดชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก กลุ่มมวลชนหรือคนบางกลุ่มที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา และทำให้เกิดแฟลชม็อบตามมาอีกหลายจังหวัด ทั้งเป็นการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเรียกร้องให้ยุบสภา/ให้หยุดคุกคามประชาชน/และให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงได้มีการกระทำพาดพิงจาบจ้วงถึงสถาบันหลักอันสำคัญของประเทศ คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ นั้น

ทั้งนี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ถือกำเนิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงพระราชทานหลักในการปกครองท้องที่ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระราชทานให้เกิดขึ้นอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันทรงประเสริฐยิ่งนั้นเพื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ให้ทำหน้าที่ดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนตลอดมา ซึ่งทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครพนม เห็นว่าการชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นการพาดพิงจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ก่อเกิดความไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงมีความเห็นว่ากลุ่มชมรมฯ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมที่จะปกป้อง เทิดทูนสถาบันสำคัญแห่งนี้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป

จากนั้นก็มอบหนังสือให้แก่ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดฯ ตลอดจนนายอำเภอจาก 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม เพื่อนำส่งสารไปยังกระทรวงมหาดไทยทราบในลำดับต่อไป

ประธานชมรมกำนันฯ กล่าวว่าทางกลุ่มฯได้ประกาศเจตนารมย์ ในการรวมตัวกันออกมาในครั้งนี้เพื่อเป็นการออกมาปกป้องสถาบัน ไม่ต้องการให้ใคร หรือกลุ่มใด ล่วงเกิน หรือทำลายชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที กลุ่มชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครพนม ก็เดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์