บิ๊กเบิ้มมากันครบ 'วีระ-ไทกร-การุณ-แจ็ค' ผุดกลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูป จี้ 'บิ๊กตู่' ลาออก!


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

25 ต.ค.63 - นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน ได้โพสต์ แถลงการณ์ ของกลุ่มที่อ้างชื่อว่า "กลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูป" โดยเนื้อหาแถลงการณ์ระบุว่า "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านหมดเวลาแล้วที่จะดันทุรังอยู่ในอำนาจต่อไป ประชาชนจำนวนมากออกมาขับไล่เพราะไม่อาจทนเห็นความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมือง ท่านต้องเสียสละตนเอง ด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ เพราะท่านคือตัวปัญหาของประเทศที่ทำความเสียหายให้กับประเทศทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ที่สำคัญท่านเป็นผู้ที่สร้างความขัดแย้งของคนในชาติ การเสียสละของท่านจะนำพาให้ประเทศกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้ง

ข้อเสนอนี้ เป็นข้อเสนอที่ตรงไปตรงมาที่สุดของ "กลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูป" เพื่อให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบสุข และเดินไปข้างหน้าได้ โดยมีผู้เห็นชอบร่วมลงนามข้างท้ายนี้

1. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ 2. นายวีระ สมความคิด 3. นายไทกร พลสุวรรณ4. นายเศวต ทินกูล 5.นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง 6. ทนายกฤษณ์ ขำทวี 7. ทนายการุณ ใสงาม 8. น.สพ.ณัฐธนนท์ ศักดิ์ดิษยนนท์  9. นายวัชระ เพชรทอง 10. ทนายบุญธร อุปนันท์

11. นายพิจักษณ์ ตระกูลจันทร์ผง 12.นายองอาจ ตันธนสิน 13. ทนายชูชาติ กันภัย 14. นายณฐปนนท์ ใจจำแปง 15. นางสาวชิณาร์ ฉายแสง 16. นางสาวอาริสา ทิปสน 17. นายจอมพล รุ่งเรืองชูเลิศ 18. นายอนิรุทธิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา19. นายสัมฤทธิ์ ชินวงษ์20. พ.ต.อ.ดร. วีนัตย์ แดงด้อมยุทธ

21. นางวัฒนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา22. พล.ต.ต.วิฑรูย์ สัตยเทวา23. นายภานุพงศ์ มุกดารา24. นางระวีวรรณ บุนนาค25. พล.ต.ต.พิชัย ศิลาทอง 26. นายพรพรหม สังขสุข 27. นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต 28. พ.ต.ท. วันชัย ทองแผ่น29. รศ. ตรีเนตร สาระพงษ์ 30. นายมานะ มติธรรม


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด