'เทพไท'สรุปประเด็น'บิ๊กตู่'ลาออก-ปฏิรูปสถาบัน ละเอียดอ่อน สังคมต้องคุยกันตามสภาพความเป็นจริง


เพิ่มเพื่อน    

27 ต.ค.63-  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันแรกว่า การประชุมได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกินความคาดหมาย ซึ่งต้องยกเครดิตให้กับผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคือ นายชวน หลีกภัย และนายพรเพชร วิชิตชลชัย ที่ได้ทำหน้าที่ควบคุมการประชุม วางกรอบการอภิปรายตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และสมาชิกรัฐสภาก็ได้ให้ความร่วมมือในการอภิปรายเป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีการประท้วงกันบ้างเป็นประปราย ก็เป็นเรื่องปกติของการประชุม แต่โดยภาพรวมถือว่า การประชุมในครั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างน่าชื่นชม

ส่วนเนื้อหาในการอภิปรายตลอดทั้งวัน พอจะสรุปความเห็นของสมาชิกรัฐสภาที่ได้อภิปราย เพื่อแสดงความเห็นต่อรัฐบาล ในประเด็นข้อเรียกร้องการชุมนุมของคณะราษฎร 2563 ใน3ประเด็นคือ 1.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2.การร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง 3.การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้น ในประเด็นแรก มีสมาชิกรัฐสภาแสดงความเห็นแบ่งเป็น2ฝ่าย มีทั้งฝ่ายต้องการให้พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องลาออก กับฝ่ายที่ต้องการให้พบเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งทันที ตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม ประเด็นที่2 เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีการอภิปรายสนับสนุนกันทุกคน ไม่มีสมาชิกรัฐสภาคนใดคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เลย ส่วนประเด็นที่3 เรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องดังกล่าว

เพราะฉะนั้นจากข้อสรุปการอภิปรายในวันแรก ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ น่าจะมีการตกผลึกทางความคิดแล้ว ซึ่งรัฐบาลจะต้องรับนำไปผลักดันให้เป็นจริงในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุด เพราะพลเอกประยุทธ์ ก็ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจน สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่ประชุมรัฐสภาแล้ว และเพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาล ก็ควรจะเร่งผลักดันให้ที่ประชุมรัฐสภา ลงมติเห็นชอบญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง6ฉบับ ที่ค้างอยู่ในรัฐสภา และรวมถึงญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนด้วย

ส่วนข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมอีก 2ประเด็น ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต ที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องปรึกษาหารือและตัดสินใจด้วยตัวเอง เช่น ประเด็นข้อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเรื่องละเอียดอ่อน ที่สังคมจะต้องร่วมกันพูดคุยหาทางออกให้กับสังคมและกลุ่มผู้ชุมนุม ตามบทบาทและสภาพความเป็นจริงที่สอดคล้องกับสังคมไทยต่อไป.
 


ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ นะ ใส่หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ย....มันเรื่องของผู้ใหญ่เฮงซวยปั่นหัวเด็กต่างหาก มีคนบอกว่าอย่าไปห้ามเลย เพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'