อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาให้จับตาดคี'เงินกู้ทอน'คุกหลายสิบปี


เพิ่มเพื่อน    

27 ต.ค.63- นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กำลังจะถูก กกต. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกรณีให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน 191 ล้านบาทเศษ ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

มาตรา 124 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกําหนดห้าปี

มาตรา 126 ซึ่งมีจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น

ส่วนกรณีที่นายธนาธรถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชน ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไปแล้ว และ กกต.ได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีแก่นายธนาธร ตามพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มาตรา 151 ซึ่งมีจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกําหนดยี่สิบปี

สรุป มาตรา 124 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี มาตรา 126 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี มาตรา 151 มีโทษจำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี

มาตรา 124 ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี มาตรา 126 ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา และมาตรา 151 ให้เพิกถอนสิทธิเลืกตั้ง 20 ปี

ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้เวลาสอบสวนนานเพียงใด คดีจะขึ้นสู่ศาลเมื่อใด และศาลจะมีคำพิพากษาอย่างไร.
 


มีคนสงสัย......!"สามสัส" ใช้อาหารเม็ด "K กวนตีน" กระมัง สมุน ๓ นิ้ว เสพถึงคลุ้มคลั่ง ออกอาละวาดกลางอากาศหนาวอย่างนั้น?โควิดกำลังระบาด รอบ ๒ แท้ๆ ทั้งบ้านเมืองใช้มาตรการฉุกเฉิน ด้วยเจตนาไม่อยากให้มีการรวมตัวกันมากๆ 

กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?
ถึงเวลาที่ "นายกฯ ต้องทำ"