ธงชาติไทยโบกสะบัดเต็มลานพญานาค ชาวนครพนมร่วมปฏิญาณตนปกป้องสถาบัน


เพิ่มเพื่อน    

28 ต.ค.63 - เวลา 17.00 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำโขง ลานพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายสถาพร บรรหาร หรือบ่าวโอ้นโต้น คนมักเลาะ นักจัดรายการวิทยุชื่อดัง และ ประธานชมรมวิทยุชุมนุมจังหวัดนครพนม ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ได้พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง โดยใช้ชื่อว่า “ชาวนครพนมกลุ่มปกป้องสถาบัน” ประมาณ 1,000 คน ร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบัน และแสดงจุดยืนอยู่เคียงข้างสถาบัน โดยใช้ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยกลุ่มชาวนครพนมปกป้องสถาบัน ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และขอให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีหยุดจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะแผ่นดินนี้ร่มเย็นด้วยพระบารมี และอยากเห็นคนไทยรักกันได้อย่างเดิม ก่อนร่วมกันลั่นวาจาจะไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอันขาด โดยโบกธงชาติไทยสะบัดเต็มลานพญาศรีสัตตนาคราช จากนั้นร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ดังกึกก้องไปทั่วทั้งลานพญาศรีสัตตนาคราช พร้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ชูขึ้นเหนือศีรษะแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

นายสถาพร กล่าวว่า การออกมารวมพลังในครั้งนี้เพื่อแสดงออกในการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย จึงขอแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จะไม่ให้ใครมาลบหลู่หรือจาบจ้วงอย่างเด็ดขาด เพราะพวกตนจะร่วมใจกันปกป้องสถาบันด้วยชีวิต โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชม.ก่อนแยกย้ายกันกลับ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจาก สภ.เมืองนครพนม ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร


"แดงส้ม ๓ นิ้ว" เกิดการยิงกันเองในหมู่คณะ เป็นเรื่องไม่ผิดคาดหมาย! ประหนึ่ง "อาถรรพณ์แผ่นดิน" เคยเกิดเช่นนี้มาก่อนแล้วเมื่อ ๘๘ ปีก่อนโน้น!

'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'
"ฟางเส้นสุดท้ายของรัฐบาล"